Otaliga är de artister som uttryckt sin djupaste hjärtesorg genom att skriva texter och komponera musik. Nedan följer ett utbud av låtar som berör en djupt ifall man verkligen förstår vad narcissism handlar om, för andra är de kanske inte mer än trallvänliga klichéer. Även det tragiska trauma-bonding får sitt eget utrymme i vissa låtar medan andra inspirerar till att hitta kraften att lämna -för gott.

Varsågod, musiktips på låtar som tangerar narcissism på ett eller annat sätt.

Låtar på svenska:

 

Låtar på engelska:

 

Fortsättning följer…