Lilla Nordkorea?

Det sägs att kärt barn har många namn. Staden jag bor i har flera smeknamn, och ett av dem är Lilla Stockholm. Vi har nämligen stadsdelarna Norrmalm, Södermalm, Västermalm och Östermalm här. I staden har det dykt upp en liten restaurang under namnet Lilla Ukraina, och ute vid havet har någon sett det lämpligt att måla blå/gula flaggor på tallarna längs med en vandringsled i något som bär namnet Sammetsskogen. 

Det är just platsen där ute vid havet som är scenen för följande skådespel, och helt osökt känns namnet Lilla Nordkorea som något självskrivet. 

Låt mej förklara. 

Hemlighetsmakerier eller missförstånd?

När en förenings styrelse sysslar med hemlighetsmakerier, och undanhåller relevant information från sina medlemmar så kunde man i den bästa av världar tro att allt beror på ett missförstånd. 

Man skulle ju tro att om en eller flera föreningsmedlemmar önskar att få se föreningens stadgar, och/eller avtal som föreningen ingått med olika parter, så skulle styrelsen plocka fram dem på momangen. Eller borde det inte rent av vara en självklarhet att styrelsen ser till att dela ut varsitt exemplar till alla, antingen bifogat i ett mejl, eller utskrivet på papper inför ett möte? 

Som en registrerad förening så är det ju inte upp till styrelsen om de vill visa upp dokument som undertecknats i föreningens namn, eller inte, utan det är rent av obligatoriskt. 

Visst är det märkligt när det kallas till möte, och det är stadgeenliga ärenden som ska tas upp, men möte efter möte så saknas punkten ”Övriga ärenden”. Det kan ju självklart också vara ett missförstånd -men vad om det blir tydliggjort av den som håller i ordförandeklubban att det inte finns några övriga ärenden, och absolut inget ärende som det ska beslutas om på mötet, redan halvvägs in på föredragningslistan? 

Förtroendeskapande?

Vad om man på mötet med barska ordalag hotar hela den sittande församlingen med att det vidtas åtgärder om någon så mycket som tar kontakt med markägaren igen (i detta fall Staden)? 

Vad om man gör det strax efter att man lagt ut texten om att den största kritiken som riktats mot området/föreningen/långtidscampingen är att det varit för slutet, och att vi nu måste börja öppna upp mera och bemöta främlingar som flanerar på området med leenden och vänlighet? 

Bakom järnridån

Ja, alltså informationen är tydlig: 

Här bakom järnridån är det styrelsen som bestämmer precis ALLT. Markägaren har ingenting att göra med stället överhuvudtaget. Men nu måste vi alla tänka på att förbättra verksamhetens rykte, så se till att ni är glada och öppna åt alla som kommer hit utifrån, men Gud Nåde Er om ni vågar ifrågasätta den allsmäktige styrelsens förehavanden, då vidtar vi åtgärder! 

Man hotar alltså sina egna föreningsmedlemmar för att skrämma till tystnad. 

Är det förtroendeskapande? Är det att skapa god stämning på området? Är det ens värdigt den uppgift man fått förtroende att sköta? 

Det är ju snudd på tragikomiskt att få den ampra predikan, speciellt med tanke på att det sitter styrelsemedlemmar på plats som har som ovana att inte alls hälsa eller möta en med blicken fastän man upprepade gånger möts i olika sammanhang där de med något slags folkvett säger hej, eller nickar. 

Men det är klart; reglerna gäller ju inte för alla. 

Vad säger markägarens representanter?

Fast det sade markägarens representant åt mej att de gör. Ja, alltså att reglerna gäller alla, oberoende status, så de gäller även styrelsemedlemmar. Sen är det en annan sak att vissa tror sej stå över både regler samt lag och rätt. Fortfarande. Till dags dato. Midsommarafton 2023.

“Tydliga regler kommer att finnas som bilaga till arrendekontraktet. Alla inklusive styrelsen ska givetvis följa de här reglerna. Hur ordningsreglerna skall följas upp står i arrendekontraktet.”

“Föreningens styrelse har haft gott om tid att diskutera igenom kontraktets innehåll med sina medlemmar innan den har tagits upp i nämnden.”

“Efter att arrendekontraktet skrivs under, så kommer staden att följa upp att arrendekontraktet följs. I enlighet med det som står i kontraktet har föreningen och dess styrelse åtaganden, som de ska utföra. Föreningen har inte tidigare haft ett så stort ansvar och vi vill under denna 2-årsperiod utvärdera om en förening på egen hand kan driva husvagnsområdet. Vi kommer också att göra en inventering av ekosystemtjänsterna i området, då trädbeståndet har kraftigt minskat. Den kommer att resultera i en separat plan som följs upp.”

Mika Hakosalo, 2.5.2023

Han sade även att han ville hålla ett info för alla föreningsmedlemmar, så att vi alla får info direkt från Staden (som är markägaren), och där vi kunde ställa frågor om sånt som var oklart. Vi skulle också få information om detaljplaneprocessen som pågår för området, samt ett slutdatum för när fasta konstruktioner på arrenderutorna ska vara borta. 

Stadsutvecklingsdirektören ville dock vänta med info-tillfället tills början av Juni, eftersom en ny Stadsträdgårdsmästare skulle börja jobba då, och han ville ha med honom på mötet för ekosysteminventeringen som ska göras. Det är nämligen så att trädbeståndet minskat kraftigt, och detta ska då eventuellt kompenseras.

Den 23.5 frågade jag Staden i ett mejl om plats och tid bestämts för infot. Till dags dato, en månad senare, har inget svar inkommit. 

Märkligt. Eller så inte. 

Varför?

Varför vill inte de två styrelsemedlemmarna som undertecknat ett arrendeavtal i föreningens namn att vi medlemmar får information om avtalets innehåll? Har någon förutom de två styrelsemedlemmarna ens sett det slutliga arrendeavtalet i sin helhet? Någon utöver den andra parten, markägarens representanter? 

Varför hotas vi med att det vidtas åtgärder om vi tar kontakt med någon på Staden igen? När jag var i kontakt dit så var Stadsutvecklingsdirektör Mika Hakosalo väldigt mån om att vi alla måste få veta exakt vad som gäller på området. Infot var ju rent av hans idé, då när jag berättade att vi inte fått se arrendeavtalet. Han skickade t.om foton på utvalda delar av det slutliga arrendeavtalet åt mej. 

“Utifrån vad du skriver, så känns det som att vi bör organisera ett info för alla medlemmar, där ni får information direkt från staden både gällande arrendeavtalet och detaljplaneprocessen samt kan fråga oss om det är något som är otydligt. Jag vill dock vänta tills juni, eftersom vi får en ny stadsträdgårdsmästare och jag vill gärna ha med honom som expert för inventeringen av ekosystemtjänster.”

Mika Hakosalo, 4.5.2023

’Allå, ’allå, ’emliga armén; När blir Stadens infomöte av?

När blir Stadens infomöte av?? 

Det lär ju vidtas åtgärder mot mej om jag kontaktar någon på staden igen ~med vilken juridisk rättighet kan man ju fråga sej~ så kanske någon läsare vill ta sej an ett hemligt underrättelseuppdrag i detta drama…? 

“Systemet som vi hade innan har inte fungerat, varken för er eller för staden. Det har funnits regler, men de har varit otydliga och kunnat tolkas på flera olika sätt. I det nya systemet, som nu testas i två år, så har staden ju först och främst ett avtal med föreningen, men vi har också försökt att så tydligt som möjligt redan i arrendekontraktet definiera vad som gäller för hyresplatserna (se nedan). Vid infotillfället, så går vi igenom och förtydligar den här paragrafen. Frågan om fasta konstruktioner, som redan finns och som inte är i enlighet med denna paragraf kommer att hanteras på infomötet och hyrestagaren får ett slutdatum tills dessa ska avlägsnas.

Samma sak gäller ordningsreglerna som finns längre ned i samma paragraf. Dessa måste gås igenom på infomötet och förtydligas. Frågan om husdjur är viktig, den gäller ju inte bara katter och hundar, att alla har en klarhet över vad som gäller och om/och när man som husdjursägare bryter mot ordningsreglerna. Sedan kan ju inte ordningsreglerna vara i strid med lag och rätt som du påpekar.

Det är viktigt att alla har en och samma bild av de här sakerna, så att när en ny hyresgäst kommer, så kan i princip vem som helst berätta hur man får göra på området, vad som är tillåtet och inte.”

Mika Hakosalo, 8.5.2023

Jag tror ju inte att kritiken från markägaren om att vi måste vara mer öppna alls handlar om att vi som bor på långtidscampingen måste visa upp en glansbild åt utomstående flanörer, utan jag tror att kritiken som lagts fram handlar om att styrelsen måste vara mer öppen gentemot föreningsmedlemmarna. 

Trasiga Telefonen

Men som de flesta läsare av denna blogg redan förstått så finns det vissa typer som modifierar den kritik de själva fått, och riktar den mot andra istället. Den Trasiga Telefonen är ju så otroligt behändig att ha när man njuter av att rådda till det för andra. Allt som går in i den ena ändan kommer ut som något helt annat i den andra, och däremellan finns det otaliga knasigheter som inte stämmer överens med någonting alls.

Som jag redan konstaterat; Här verkar det finns det en bottenlös brunn att ösa ur när det gäller skrivmaterial. Har man månne yttrandefrihet i Lilla Nordkorea? 

För att vara på den säkra sidan så befinner jag mej på Södermalm i Lilla Stockholm både i skrivande & publicerande stund. 😉

Vad vet vi med säkerhet?

Fast vad vet vi egentligen om Nordkorea, annat än det som media tutat i oss? Ungefär lika mycket som vad som egentligen försiggått i Ukraina. 

Vad som däremot är säkert är att det finns några tydliga kriterier för att identifiera en sekt.

-Ingen transparens.

-En karismatisk ledare.

-Man får inte ifrågasätta eller kritisera.

-Den som ifrågasätter eller kritiserar blir utfryst och bestraffad. 

Förmågan att se igenom folk

“Även om synen försämras med åren, så förbättras förmågan att se igenom folk” // citat från en av mina goda vänner.
Katten på bilden har allt med blogginlägget att göra.

Läs gärna mitt föregående blogginlägg; Kollektiv villfarelse

Jag är fullt medveten om att mina katter varken är de första eller de enda katterna som rör sej på området. Jag vet också att den som klagar på två steriliserade honkatter har egna inre sår, och tar ut sin ilska & frustration på två små oskyldiga djur istället för att reda ut sina personliga problem. Kanske det börjar bli dags nu att ta itu med sina egna inre angelägenheter istället? 

Mina katter rör sej fritt, med lagens rätt, på stadens mark. Skulle nån kräva ersättning av mej för sanering i deras husvagn eller tält så ska den påstådda urinen dna-testas först. 

Jag är även fullständigt medveten om att det finns varbölder som med ren illvilja uppviglar andra till att framföra både elaka och osmakliga kommentarer till medmänniskor som helst bara önskar lugn och ro. Varbölder som inte bara sprider lögner som de tror är sanna rykten, utan som kokar ihop ljugsoppan med flit. Blir man konfronterad eller ifrågasatt så kan man ju alltid dra fram ordet missförstånd. Mer om ordet missförstånd i nästa (?) blogginlägg.

För vissa är det tydligen extremt provocerande om någon annan är nöjd, glad & lycklig. 

Får man ens vara lycklig?

Får man ens vara lycklig i Lilla Nordkorea, eller vidtas det åtgärder mot det också?? 

Med önskan om en fridfull midsommar, med eller utan Fridens Liljor under huvudkudden,

Annika

Dela gärna 💚

Ps. Jag blir extra glad om du som är prenumerant går in på min blogg och läser inlägget där, fastän du fått det i sin helhet till din e-post. Jag har nämligen inte riktigt koll på de tekniska inställningarna och det är synd både på bloggtrafik/statistik och att eventuella korrigeringar efter publicering inte återfinns på versionen i din inbox. Ett varmt tack till dej min läsare & prenumerant som gjorde mej uppmärksam på saken. Förhoppningsvis får jag lite hjälp med den tekniska biten snart.

Kollektiv villfarelse

Vad händer när någon i en grupp påstår något som inte är sant, och de övriga i gruppen sväljer allt med hull och hår som om det vore en absolut sanning -utan att varken tänka efter själv, eller kolla upp fakta? Vad blir följden när gruppen beter sej som en flock papegojor som sen härmar de villfarelser de själva hört, och sprider dem vidare som självklara sanningar? Kollektiv villfarelse, om du frågar mej.

Av erfarenhet vet de flesta som läser denna blogg vilka typer av människor som är minst intresserade av sanning och transparens. Det blir ju så himla svårt att ha makt över andra människor om alla kör med öppna kort, för då blir det knepigt att vända folk emot varandra -och vissa personer har ju onekligen ett större maktbehov än andra. Inte undra på att det uppstår irritation i gruppen ifall någon har fräckheten att genomskåda och peka ut lögner och osanningar. Det är då som vissa blir väldigt högljudda i sin iver att täcka upp tidigare lögner med nya villfarelser, i hopp om att ingen ska se var roten till det onda har sitt fäste.

Intressant, underhållande & givande

Det som jag själv finner mest intressant i situationer som dessa är att notera vilka personer som köper all villfarelse rakt av, och vilka personer som besitter en sund förmåga till reflektion och sanningssökande, och framförallt var det finns sunt förnuft och urskiljningsförmåga. I lägen som dessa visar folk sina rätta färger, och det är ett gyllene tillfälle att avgöra vem som inte ska ha tillgång till ens tid eller energi framöver. Överhuvudtaget. Och detta enbart genom att iaktta. Oslagbart.

Det som jag finner mest underhållande i stunder som dessa är att bevittna ivriga bortförklaringar, och det av den enkla orsaken att det i dylika nya hopkok serveras en hel del nya lögner som är tänkta att täcka över de gamla, men vad de egentligen gör är att vara så motsägelsefulla att de pekar ut falskheten tydligare än någonsin. Inte sällan svart på vitt, som ett evigt bevismaterial på struntprat.

Det som jag finner mest givande i sammanhang som dessa är all skrivinspiration som bara ramlar i famnen på mej. Tänk, ett helt nytt maffigt kapitel till min bok. Inte ens i min vildaste fantasi hade jag kunnat hitta på alla dessa tokigheter, och nu är det bara att berätta rakt upp och ner, ofiltrerat. Tack! Tack också till mina bästa hjärteväninnor för all kärlek & humor. Jag älskar er!

Det är inte bara osmakligt att påstå åt en kattägare att hennes katter får skjutas om de okopplade lägger sina tassar utanför tomtgränsen, utan även ett tydligt tecken på bristande omdöme & obefintligt folkvett.

Annika
Katten på bilden har allt med blogginlägget att göra.

Hur blir du av med kollektiv villfarelse?

Hur du blir varse kollektiv villfarelse i ditt liv, och hur du enklast blir av med den beror ju i viss mån på vilken typ av villfarelse du tror på. Men ifall du hör till sekten som påstår att tamkatter i Finland får skjutas utanför kattägarens egen gårdsplan/tomtgräns så gör du klokast i att göra dej av med de fantasierna på FINLEX.FI ifall du inte vill göra dej till offentligt åtlöje för att du skamlöst & högljutt sprider villfarelser. Om det brister såpass rejält i din läs- & hörförståelseförmåga att du ännu därefter hyser vanföreställningar om att det är lagligt att fånga in grannens katt med t.ex en minkfälla eller lägga ut råttgift så torde du komma på andra tankar senast den dag när lagens långa arm ställer dej inför rätta.

Vad säger lagen?

När det gäller våra älskade husdjur så säger lagen olika saker om hundar och katter. I Finland har vi flera olika lagar som vi måste förhålla oss till när det gäller djur, och varken kommuner eller städer har rätt att införa strängare regler än vad som står skrivet i ordningslagen. Jaktlagen är tydlig när det gäller koppling av hundar utanför tätort, och om katter sägs det att man inte får sätta ut dem i naturen och överge dem. Det finns även tydliga lagtexter på hur man särskiljer vilda/förvildade katter från tamkatter på rymmen, något alla jägare med vapenlicens borde ha koll på. Självklart finns även lagar stiftade för att skydda djur mot onödigt lidande, och där blir det väldigt tydligt att man inte kan ha samma bestämmelser för olika djurarter. Vi kan också vara ganska säkra på att lagen säger sitt när det kommer till skjutvapen på områden där människor vistas, även om jag inte tar upp det här, eller hur?

Strafflagen kan man med fördel bekanta sej med extra noga ifall man tror sej ha rätten att hota medmänniskor som vägrar begå lagbrott mot sina egna djur. Eller om man känner sej som en ViktigPetter eller FiffigFia ifall man lyckas uppvigla en tredje part att lägga ut fällor för att fånga in grannens katt.

Nedan följer utdrag från finlex.fi och sedan slutligen några citat från Kennelförbundet och lawline.se tillsammans med mina egna tankar.

Ordningslagen:

Ordningslag 4 kap Djur

14§ Hunddisciplin 

För bevarande av allmän ordning och säkerhet skall innehavaren av en hund 

 1. hålla hunden kopplad inom tätorter.
 2. se till att hunden inte kommer ut på motionsslingor eller andra liknande löpbanor, okopplad och inte alls ut på allmänna badstränder, på områden reserverade som lekplats för barn, på torg under torgtid, i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner, om det inte är särskilt tillåtet. (19.12.2003/1195)
 3. se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls.

Vad som bestäms i 1 mom. 1 och 2 punkten gäller inte hundar i statens ägo som används vid tjänsteutövning, hundar som i bevakningsuppgifter används av väktare, skolade räddningshundar som utför serviceuppgifter, rörelsehandikappades assistenshundar eller synskadades ledarhundar.Vad som bestäms i 1 mom. 1 punkten gäller inte en sluten gård, en träningsplats för hundar eller ett särskilt anvisat inhägnat rastområde. Också på nämnda områden skall hunden dock övervakas av sin ägare eller innehavare. Vad som bestäms i 1 mom. 2 punkten gäller även katter. Vad som bestäms i 1 mom. 1 och 2 punkten gäller även hästar samt i tillämpliga delar andra husdjur eller sällskapsdjur.

Jaktlagen:

Jaktlag 1 kap

5§ Vilt och icke fredade djur Bestämmelserna om icke fredade djur tillämpas på en förvildad katt.

Jaktlag 7 kap Fångst och dödande av icke fredat djur 

48§ Rätt att fånga och döda ett icke fredat djur Den som äger eller innehar ett område har rätt att fånga eller döda icke fredat djur som befinner sig på hans område. Denna rätt har ägaren eller innehavaren även när jakträtten på området har överlåtits till någon annan genom ett avtal om jaktarrende.

Jaktlag 8 kap Tillsyn över hundar

51§ Skyldighet att hålla hundar kopplade 1.3-19.8 ska hundar som är utomhus hållas kopplade eller så att de omedelbart kan kopplas.

53§ Hundar på annans område Utan markägarens eller jakträttshavarens tillstånd får en hund inte hållas okopplad på någon annans område.

75§ Brott mot bestämmelserna i jaktlagen Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

6. olovligen håller hund okopplad i strid med förbuden i 51-53§ eller 

7. sätter ut eller överger en katt med 85§ 

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna i jaktlagen dömas till böter.

85§ Omsorg om katter

Det är förbjudet att utsätta och överge katter som tagits som husdjur.

Djurskyddslagen:

Djurskyddslagen (4.4.1996/247)

1§ Lagens syfte Syftet med denna lag är att på bästa möjliga sätt skydda djur mot lidande, smärta och plåga.Lagen syftar också till att främja djurens välbefinnande och god behandling av djur. 

Statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby:

Statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby (8.7.2010/674) Denna förordning förblir i kraft. Se L 693/2023 119§ 

4 kap Hundar

9§ Allmänna krav

10§ Koppling av hund

Hundar får annat än tillfälligt hållas kopplade utomhus på en särskild plats bara i omedelbar närhet av en byggnad som är bebodd. Hundar som är yngre än ett år får endast tillfälligt hållas kopplade ute på en särskild plats.

Inomhus får hundar inte hållas kopplade annat än tillfälligt och kortvarigt och av giltig orsak.

5 kap Katter

15§ Allmänna krav på förvaringsutrymmet

16§ Särskilda krav på förvaringsutrymmet

17§ Katt som hålls kopplad på särskild plats En katt får inte hållas kopplad annat än tillfälligt och kortvarigt. Då ska katten stå under ständig tillsyn.

Lag om djurvälfärd:

Lag om djurvälfärd 693/2023 (Helsingfors 23 mars 2023)

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap Allmänna bestämelser

1§ Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja djurvälfärden och på bästa möjliga sätt skydda djur mot men för deras välfärd. Lagen syftar också till att öka respekten för djur och främja god behandling av djur.

2§ Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på alla djur.

3§ Verkställighet av Europeiska unionens lagstiftning samt konventioner Denna lag innehåller bestämmelser om verkställigheten av följande EU-rättsakter som gäller djurvälfärd och av rättsakter som utfärdats med stöd av dem, till den del som det inte föreskrivs om verkställigheten av dem i någon annan lag. I lagen föreskrivs det dessutom om verkställigheten av följande EU-rättsakter samt om verkställigheten av avtal som är bindande för Finland eller Europeiska unionen till den del det inte föreskrivs om verkställigheten av dem i någon annan lag. 

10) Den europeiska konventionen om skydd av sällskapsdjur (FördrS 49/1992)

5§ Definitioner

1) djurvälfärd ett djurs upplevelse av sitt eget fysiska och mentala tillstånd. 

4) djurägare en fysisk eller juridisk person som äger ett djur.

7) viltdjur ett sådant i naturen levande djur som tillhör en vild djurart och som är fött i naturen eller som fötts upp för att frisläppas i naturen, dock inte ett djur som har rymt från människans vård och som kan särskiljas från djur som är födda i naturen.

11) djurhållningsplats en box eller ett bås, en bur, en bassäng, en inhägnad, en bostad, en ladugård eller ett stall eller en kombination av dessa samt andra utrymmen, lokaler eller avgränsande områden där man håller djur antingen permanent eller tillfälligt.

12) permanent djurhållningsplats den djurhållningsplats där djuret tillbringar största delen av sin tid.

2 kap Allmänna principer och ansvar för djur

6§ Allmänna principer Djur ska behandlas väl och med respekt. Ett djur får inte tillfogas onödig smärta eller onödigt lidande och djurets välfärd får inte äventyras i onödan. Djur som hålls av människan får inte lämnas utan skötsel eller överges.

11§ Ansvar för djurvälfärd i vissa fall Ett barn som är yngre än 16 år får inte ensamt ansvara för ett djurs välfärd. Föräldrar eller andra vårdnadshavare till eller andra personer som har uppsikt över ett barn som inte har fyllt 15 år är skyldiga att se till att barnet inte behandlar djur på ett sätt som strider mot 13§

13§ Förbjuden behandling Ett djur får inte behandlas eller dresseras hårdhänt eller på något annat sätt som orsakar djuret onödig smärta eller onödigt lidande. Djuret får inte bindas eller tjudras på ett sätt som orsakar onödig smärta eller onödigt lidande.

14 kap Straffbestämmelser

108§ Straffbestämmelser i strafflagen Bestämmelser om straff för djurskyddsbrott finns i 17 kap. 14, 14 a och 15§ i strafflagen.

109§ Djurskyddsförseelse Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet…. (1-12)

ska, om inte gärningen utgör brott enligt 17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för djurskyddsförseelse dömas till böter.

För djurskyddsförseelse döms också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

… (1-30) 

111§ Förverkandepåföljd

Bestämmelser om förverkandepåföljder som har samband med djurskyddsbrott finns i 17 kap. 23 a § i strafflagen.

Lag om ändring av 17 kap 14 och 23§ i strafflagen:

Lag om ändring av 17 kap 14 och 23§ i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen (39/1889) 17 kap 14§ och 23§ 1 mom. sådana de lyder, 14§ i lag 585/2013 och 23§ 1 mom i lag 14/2011, som följer: 

17 kap Om brott mot allmän ordning

14§ 

Djurskyddsbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning, bristfällig skötsel eller bristfällig utfordring eller annars i strid med

1) lagen om djurvälfärd (693/2023) eller en bestämmelse om utfärdats med stöd av den,

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024 / Helsingfors 23 mars 2023

Strafflag:

Strafflag 19.12.1889/39 5 Kap Om försök och medverkan till brott (13.6.2003/515)

3§ Medgärningsmannaskap Om två eller flera gemensamt har begått ett uppsåtligt brott, bestraffas var och en som gärningsman.

5§ Anstiftan Den som uppsåtligen förmår någon till ett uppsåtligt brott eller ett straffbart försök till brottet i fråga döms för anstiftan till brott såsom gärningsman.

6§ Medhjälp Den som före eller under ett uppsåtligt brott med råd, dåd, eller på annat sätt uppsåtligen hjälper någon att begå brottet eller ett straffbart försök till det, döms för medhjälp till brott enligt samma lagrum som gärningsmannen. När straffet bestäms tillämpas dock 6 kap. 8§ 1 mom. 3 punkten samt 2 och 4 mom. Anstiftan till straffbar medhjälp bestraffas som medhjälp.

Läs gärna lagtexterna om djuren i sin helhet på finlex.fi

Citat från kenneliliitto.fi (kennelförbundet i Finland)

“Hundar ska hållas kopplade utanför tätorter under tiden 1.3-19.8. 

I Jaktlagen regleras bland annat om skyldigheten att hålla hundar kopplade, hundprov, hundträning samt omhändertagande av hundar. 
Enligt jaktlagens 51§ ska en hund som rastas hållas kopplad eller så att den omedelbart kan kopplas 1.3-19.8. Hunden kan hållas lös endast på ett inhägnat område: gårdsplan, trädgård eller ett område som är avsett för hundar. En hund kan hållas lös utanför tätorter under tiden 20.8-28.2 med markägarens eller jakthavarens tillstånd, se jaktlagen 53§.”
 
 
Några rader från lawline.se (Sverige, som liksom Finland tillhör EU)
“Enligt ett avgörande från domstolen, Miljödomstolen mål nr M-398-00, är det accepterat att katter ska ha möjligheten att röra sej fritt utomhus. Vidare är det accepterat att katter vistas såväl på ägarens som på andra fastigheter.”
 
“I lag om tillsyn över hundar och katter tillskrivs hund- och kattägare ett allmänt tillsynsansvar över sina djur. Dessa ska skötas och hållas under tillsyn på ett sådant sätt som krävs för att förebygga skador eller andra olägenheter på människor, djur eller egendom. Lagen föreskriver ett strängt skadeståndsansvar för hundar, men inte för katter. Om kattens ägare varit vårdslös i sin tillsyn över katten kan han eller hon bli ersättningsskyldig för skada katten orsakat.”
 
“En katt anses lös egendom. Om grannen skadar din katt med uppsåt kan denne bli skadeståndsskyldig enligt SkL. 2 kap 1§, och om grannen stänger in din katt med uppsåt att behålla honom, kan grannen göra sej skyldig till stöld. BrB 1§. Om grannen stänger in din katt utan uppsåt att behålla honom kan grannen göra sej skyldig till egenmäktigt förfarande BrB 8 kap 8§.”

Avslutningsvis

 
Det finns några enkla lösningar ifall man har obehag av att katter vistas på ens tomt/fastighet/egendom:
 • Det finns preparat att köpa i handeln vars doft håller katter på avstånd.
 • Det finns “kattskrämmor” som avger en signal som skrämmer bort katter men inte uppfattas av det mänskliga örat.
 • Stampa med foten, eller stänk lite vatten mot katten om den kommer in på din tomt, så den lär sej vilka ställen och personer som bör undvikas. Tänk på att aldrig använda högtryckstvätt då dessa kan orsaka allvarliga skador på katten. Om katten skadas så har du gjort dej skyldig till djurskyddsbrott.
 • Ta in dina dynor, täck dem eller införskaffa en dynbox att förvara dem i för att förhindra att de får katthår på sej.
 • Förse sandlådor med lock.
 • Förse dörrar och fönster, om du önskar hålla dem öppna, med nät.
 • Fiberduk kan läggas över trädgårdsland för att skydda grönsaker.
 • Stäng dörren när du är säker på att ingen katt är inne. 
 
Några saker att tänka på:
 • Steriliserade/Kastrerade katter kan inte likställas med icke opererade hankatter när det gäller att märka revir med oönskade fräna lukter. Steriliserade honkatter sysslar inte med sånt. Lika lite bidrar de till oönskade/övergivna kattungar födda ute i naturen.
 • Katterna håller bort skadedjur som annars lever gott på alla de smulor som faller till marken när man äter ute på sin tomt. De är effektiva när det gäller den typen av renhållning, vilket många har förstått och visat tacksamhet för då katterna välkomnats som uppskattade gäster.
 • Det är ett litet fåtal som motsätter sej att katter ska få röra sej fritt, ett litet fåtal som dessvärre för väldigt mycket oväsen. Man bör fråga sej vad den egentliga orsaken är, för det handlar nog knappast om katterna i sej. Är det bara mina katter som viceordförande menar att får skjutas utanför den egna tomtgränsen, eller gäller samma lagstridiga påhitt för alla husdjur? Vill vi ha en djungellag?
 • Ett stort tack till alla som tagit kontakt på olika sätt och uttryckt er uppskattning och kärlek för katter, ormar & hundar, och som insett att vi alla måste följa lag och rätt när det kommer till våra djur.
 

“Det måste ju vina av luft i tomrummet mellan öronen om man kläcker ur sej påståenden om att någons familjemedlemmar får skjutas.”

Susanne Broända

Om någon blåljuger helt skamlöst om sånt som enkelt kan kollas upp, vad är då oddsen för att personen håller sej till sanningen i övriga sammanhang?

Tja, det är väl något som är väl värt att kontemplera över i försommargrönskan, i en tid då skriftliga avtal undanhålls de som det faktiskt berör…? Vissa går så långt att de undanhåller information om ett informationsmöte. Klassisk härskarteknik. Andra går ännu längre och gör allt i sin makt för att avstyra ett transparent informationsmöte helt och hållet. Varför?

Vad man än kommer fram till så kan vi väl åtminstone enas om en sak, och det är att när nån söker upp en för att hytta med ett krokigt lillfinger i ansiktet på en så är det allt annat än förtroendeskapande, oavsett vilken titel hen väljer att presentera sej med när hen oinbjuden klampar in på ens tomt. Går det månne under hemfridsbrott, olaga hot eller trakasserier? Vilket som, härmed undanber jag mej alla typer av dylika dumheter framöver.

Fridens liljor <3

/Annika

Dela gärna! <3

Tack för födelsedagen som blev en hel smekmånad!

30-årsdagen firades i en kälkbacke i Holmenkollen, Norge. 40-årsdagen firades dansandes på en salsaklubb i Nerja, Spanien. 45-årsdagen delades mellan Gokarna & Goa, Indien. Hur 50-årsdagen skulle firas var ingen självklarhet, speciellt med tanke på hur världen såg ut under sportlovet 2021.

Min största önskan med min 50-årsdag var att få fira den tillsammans med min fina vän Sussi, som fyller år på samma dag. Det är inte för intet som vi är själsliga tvillingsystrar, även om jag i detta liv landade här på jorden sju år före hennes ankomst. Tack vare Sussi och andra underbara vänner så blev 50-årsdagen en födelsedag som toppade alla tidigare födelsedagar. Med råge. Mitt offentliga TACK har tagit sin tid att sammanställa, delvis för att jag varit så överväldigad av all kärlek som visats att orden inte räckt till, och delvis för att firandet fortsatt (och fortsätter fortfarande – med välbehövlig vila mellan varven ;))).

I god tid innan dagen hade jag fått veta att jag kommer att bli upphämtad hemifrån en viss tidpunkt. Det enda jag behövde ordna utöver övernattningsväska med ombyte var att skaffa kattvakt. Osminkad skulle jag vara, och ha bekväma kläder på mej. Spännande!

Födelsedagsbarnen i Grönvik.

Kvällen innan avfärd tog jag en sväng till närbutiken för att fylla kylskåpet åt kattvakterna. Väl hemma möttes jag av en hel massa skor och jackor i hallen, och ett sjungande gäng med tårta och blommor i vardagsrummet. Jag blev fullständigt överraskad -och väldigt rörd och tacksam. Finisar!! Tack också till mamma & pappa som uppvaktade mej redan tidigare på dagen! <3

Det bästa med att fylla halvvägs till hundra under rådande omständigheter är att begreppet “bortrest” betyder närturism. Närturism har nämligen den fördelen att goda vänner har möjlighet att överraska med ljuvligt program och härlig samvaro en vardag i mars. Mitt hjärtevarma tack till er alla som kommit ihåg mej på olika sätt (trots att ni inte påmints av Facebook)! <3

Min plan var att dela med mej av en bildkavalkad från ett oförglömligt dygn, men eftersom jag inte lyckas knäcka den tekniska nöten gällande fnurran på tråden mellan mobilens bloggapp och min dator så lyckas det inte idag heller. Tyvärr. Istället får jag väl lägga in receptet på vad som gjorde min dag, så kanske bilderna dyker upp på instagram istället?? Eller här, nån annan vacker vårdag kanske??

Receptet på ett fantastiskt dygn helt i min smak:

 • Roadtrip med brudarna, destination okänd. Skumpa med läckra tilltugg.
 • Blomsterupphämtning.
 • Ecola Wellness: Ansiktsbehandling med Maria Åkerbergs produkter. Bliss.
 • Lunch i Grönvik. Vilka delikatesser.
 • Make Up av Susanne Broända. Magic touch.
 • Roadtrip till Malax
 • Ljudbad hos Stefan Backas. Zen.
 • Incheckning i ljuvliga Skogsrummet på hotell Vaakuna, Rewell Center.
 • Middag på HEJM. Gudagott.
 • Efterfest/tjejsnack/pyjamasparty på hotellrummet.
 • Hotellfrukost. Valomerkki ;))
 • Chill/Shopping/EspressoHouse
 • Roadtrip norrut, till tonerna av radio Helmi och sååå många hjärtliga skratt.

Trött men lycklig.

“Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born” / Anais Nin

Det blev så mycket mer än en födelsedag. Jag vet inte om jag någonsin besökt Kokkola så flitigt som jag gjort under denna månad, trots att hälften av mina rötter kommer därifrån. Hjärtligt tack för alla goda middagar, luncher & äventyr. Tack för alla kramar. Tack för alla gåvor. Att dagligen smörja in ansiktet med en olja som heter Happy Face (från M HandMade) gör en gladare, jag lovar! Det känns som en smekmånad med livet. Som grädde på moset njuter jag som aldrig förr i mitt hem, för nu får jag njuta av att ha en ung skönsjungande dam som granne. Så otroligt hemtrevligt. Årets första (mårbacka)pelargon är inhandlad och Zack har fått en ny grönväxt våren till ära. Katterna har varit ute på grönbete och jag funderar på att kanske plocka fram min stora härliga brasilianska hängmatta i år…?

Livet består av både glädje och sorg. Så gör också min smekmånad med livet. Jag tänker på alla som är ofrivilligt ensamma, på alla med avgrundsdjup sorg, och alla som upplever hopplöshet och rädsla. Ni finns med mej i mina tankar, också när jag gläds över allt det vackra i livet.

Men som ni kanske alla förstår vid det här laget, så är receptet på en lyckad födelsedag, eller annan högtidsdag, att ingen med starka narcissistiska drag ens har tillgång till ens innersta krets. Därmed kan man minnas dessa tillfällen utan smolk i bägaren.

Jag vill önska er alla en riktigt Glad Påsk, oavsett om ni firar den eller ej.

Varm kram,

Annika

Skenhelig hjärntvätt?

Vad betyder det att vara hjärntvättad?

Hör du till en av de många som fått begreppet hjärntvättad lite om bakfoten? Vet du vad det innebär att vara programmerad jämfört med att vara hjärntvättad?

Ordet hjärntvättad hörs väldigt ofta just nu, men enligt min mening används det felaktigt. Ibland använder jag det också på samma felaktiga sätt, bara för att lättare bli förstådd i vissa sammanhang. Ska vi reda ut begreppet?

Avprogrammering = hjärntvätt

Sektmedlemmar behöver få hjälp med sin avprogrammering när de lämnat (eller fritagits från) en sekt. All programmering de utsatts för i sekten bör tas bort, och det är självaste avprogrammeringen som kallas hjärntvätt. Man tvättar alltså hjärnan ren från all propaganda som tidigare programmerats in. Det är alltså självaste programmeringen som gjort skadan och hjärntvätten som tar bort smutsen.

Hur känner man igen en sekt?

Det mest kännspaka med en sekt är att de påstår att det bara finns EN endaste sanning, och alla måste följa deras regler utan att ifrågasätta någonting. Fullständig lydnad krävs, och de som inte är följsamma blir bestraffade av kollektivet. Man tvingas också att bistå sekten med inkomst på olika sätt. Sexuellt utnyttjande är mer regel än undantag.

Jag har tidigare skrivit om likheterna med att leva med en narcissistisk person och att leva i en sekt. Själv har jag inte levt i någon sekt men jag har vänner som växt upp i olika sekter, och lämnat dem som vuxna. Sen finns det många som inte ens vet om att de ingår i en sekt, precis som många offer för narcissism inte heller har en aning om att deras ”lyckliga” äktenskap bara är en kuliss och att de själva är en tragisk statist i narcissistens teaterpjäs. Lite som en figur av modellera som lydigt formats efter narcissistens behov & krav.

För inte speciellt länge sen så träffade jag en person som efter en tids bekantskap rekommenderade en viss bok åt mej. I början var jag nyfiken på boken, för jag hade en positiv bild av personen i fråga. Dessvärre blev det väldigt tydligt ju längre jag kom i boken att den användes för att locka in människor i en sekt. Jag noterade alltså den ena röda flaggan efter den andra. Mest ledsen blev jag över insikten att hen som hade gett mej boken var helt förtrollad av sektledarens ”charm” och inte såg det uppenbara. Samtidigt var jag fascinerad över vilket skolboksexempel på sektvärvning som hade landat i mitt knä, att jag fick den upplevelsen, ett helt nytt kapitel att bara skriva ner.

Eftersom jag brydde mej om personen i fråga försökte jag uppmuntra hen att inte lita blint på vad hens ”mästare” hade sagt i en viss fråga, utan se på saker och ting ur flera olika perspektiv. Detta ledde till ett gräl, eftersom jag hade gjort det förbjudna och ifrågasatt hens ”mästare”. När känslorna stormade som mest så försvarades denna självupphöjda psykopatiska sektledare med både för- och efternamn. Tidigare hade nämligen de uppgifterna varit dolda av något som skulle föreställa nån slags förförande mysticism.

Med hela namnet känt började jag sedan göra efterforskningar på nätet, och med hjälp av en translator började jag översätta bloggartiklar (skrivna på främmande språk) av tidigare sektmedlemmar som hoppat av. Alla mina misstankar bekräftades, och jag kände en stor sorg över hur hänsynslöst utnyttjade många var, och fortfarande är.

Att försöka tala någon till rätta som är under den masshypnosen är fullständigt lönlöst. De försvarar ju allt de tror på med näbbar och klor. Vad annat kan de? Hela deras världsbild rasar ju samman om allt de trott på visar sej vara en stor fet lögn. Det är betydligt lättare att lura folk än att få dem att förstå att de blivit lurade. Kognitiv dissonans.

Hur går då programmeringen till? Har du blivit programmerad?

Är du under masshypnos eller har du förmågan att tänka självständigt?

Beskrivning på olika verktyg för att programmera befolkningen. Jag beklagar den dåliga bildkvalitén.

Jag ska länka till ett par program(meringar) som miljontals människor runt om i världen tagit del av, maskerad som högklassig underhållning.

Varning för att de kan upplevas som lite obehagliga för vissa, och helt underbart underhållande för andra. Sen tänker jag inte säga åt någon vad hen ska tycka och tro, utan jag uppmanar alla att se med egna ögon och ett öppet sinne, och fundera på vad syftet egentligen varit med just dessa program(meringar).

För den som är vetgirig eller bara nyfiken på att ta reda på mer, så finns det patentnummer att undersöka. Kan tro att du hittar ocensurerade uppgifter på DuckDuckGo eller Yippy (båda med punkt com på slutet), istället för den hårt censurerade Google. Jag ska pilla in numret här vid senare tillfälle, då jag i skrivande stund inte har tillgång till det.

Popcorn är aldrig fel när det nalkas underhållning. 😉 Här var det filmen om Tove Jansson som stod för underhållningen. En riktigt bra film som jag varmt rekommenderar!

Psykologisk krigsföring

När man levt i en giftig relation så har man oftast blivit utsatt för psykologisk krigsföring, och man behöver oftast få hjälp med att bli av med trosuppfattningar som är till skada för en själv. Även de undermedvetna trosuppfattningarna som gör en lättmanipulerad.

Först när man tvättat bort den giftiga präglingen kan man programmera in sunda uppfattningar som gör att man kan ha en harmonisk relation till sej själv, oavsett vad omvärlden kastar på en. Andra människors hatfulla beteende rår vi inte på, men vi kan lägga gränser och vårda vårt inre.

Just nu lever vi i en tid där den psykologiska krigsföringen är massiv. Vi bombarderas från diverse mediekanaler att vi borde leva i skräck, och vissa ser folk som inte sväljer skräckpropagandan som radioaktivt avfall, som borde anmälas till någon myndighet.

Tv’n programmerar dej att vara rädd för de som inte är lika rädda som dej.

Mitt bästa tips?

Släck tv’n, säg upp din tidningsprenumeration och sluta läsa löpsedlar på stan. När det kommer till kritan så är det upp till var och en av oss vad vi konsumerar. Vi borde ta vårt eget ansvar att tänka kritiskt, inte bara svälja allt som serveras utan att ens tugga.

Mitt nästbästa tips är att minska på (eller varför inte; sluta helt med) alkoholen, speciellt om du vet med dej att den försämrar din hälsa och/eller dina relationer på så sätt att du oftast prioriterar möjligheten att få dricka ostört framom att vara medmänniska för dina närmaste. Utan nån moralpredikan så kan jag bara sakligt konstatera att jag ännu inte träffat på en enda person som blivit fiffigare av att dricka nervgift -även om Hollywood lurat oss att tro att det finns något glamouröst över det hela. Det är nämligen betydligt enklare att programmera folk som regelbundet bedövar sin hjärna. Men ja, det var mina bästa tips, varken mer eller mindre. Jag förespråkar valfrihet, speciellt när det kommer till den egna kroppen, så gör precis som du själv vill så länge du inte skadar någon annan. 🙂 Och nej, jag dömer inte de som dricker, och jag har inga problem med att mina vänner ibland dricker alkohol när vi äter middag tillsammans. ❤️

Jag valde bort både tv och dagstidningar för ca 10 år sedan, och har inte ångrat det en dag. Min övertygelse är att om det är något jag behöver veta så lär jag nog få veta. Tack vare internet så hittas information man söker, speciellt om man lär sej att kringgå maktens censurering för att slippa vinklad programmering.

Att rädda ett barn??

För ett tag sedan blev jag uppmärksammad på att SVT sände en ”dokumentär” som hette något i stil med ”att rädda ett barn”. Jag såg aldrig på programmet, men VET att SVT gjorde allt som stod i deras makt för att svartmåla en mamma som försökte skydda sin minderåriga son från sexuella övergrepp. SVT tog alltså pedofilens parti, och snokade rätt på mamman som levde på flykt med sonen, och förde pojken till hans förövare. Det är så det vänder sej i magen, och jag undrar hur vissa som kallar sej journalister ens kan leva med sej själv??

Jag har blivit bekant med Conny Andersson, f.d. polis, som även han har blivit karaktärsmördad av det svenska ”rättsväsendet” och fulmedia efter att han blev en visselblåsare. Conny har stöttat och följt fallet med ”Anna och Elias” på nära håll och berättade på sociala medier att om han inte hade vetat sanningen om fallet, så hade risken varit stor att han hade trott på SVT’s propaganda, att det faktiskt var mamman som var boven i dramat.

SVT har självfallet blivit anmäld till granskningsnämnden, och med tanke på det bevismaterial som inlämnats så ser det ut som om SVT spikat in en av de allra sista spikarna i sin egen kista när det kommer till deras trovärdighet. Att granskningsnämnden hör till samma klubb som SVT är väl självklart, så funkar det åtminstone med YLE och den finska myndighetens motsvarighet. Men. Granskningsnämnden har skyldighet att på begäran lämna ut bevismaterial som inkommit, och en liten fågel har viskat i mitt öra att det finns folk med råg i ryggen som kommer att begära ut materialet och därmed avslöja SVT’s kriminella fasoner när det kommer till ”att skydda ett barn”. Vackert så, men ack så tragiskt vilket lidande ett försvarslöst litet barn råkat ut för på grund av hänsynslösa hyenor!! Må de ansvariga ställas till svars, i en rättvis rättegång, med påföljande straff som visar på rättvisa.

Skärmdump från Twitter, fritt översatt: Till skillnad från Jeffrey Epstein, har media tagit livet av sej själv. 😉

Sista spiken i kistan??

Den allra sista spiken är kanske den när SVT nästan slagit knut på sej själv i sin iver att karaktärsmörda Linda, en av mina goda vänner, på bästa sändningstid. Oavsett vad man tycker om själva sakfrågan så hoppas jag att vi kan enas om att metoderna som fulmedia använder är såna som enbart varelser helt utan samvete och empati kan koka ihop. Vad liknande typer kallas låter jag vara osagt, men att det är ett narcissistiskt och psykopatiskt beteende råder det inga som helst tvivel om.

Läs gärna Lindas egna ord om den mardröm som fulmedia dragit in henne (och hennes familj) i, och fundera sedan om den ”fakta” som SVT programmerar befolkningen med faktiskt är sann?!?! Vill du verkligen bli manipulerad av skattefinansierad kriminalitet att börja hata en människa som de tycker att du bör hata??!!

https://vaccin.me/2020/11/20/svenska-kyrkan-emelie-simmons-svt-malin-olofsson-karaktarsmord/

Om du läser min blogg så har du kanske egen erfarenhet av narcissism, och VET att allt vad en narcissist beskyller en oskyldig människa för, är sånt som de själva är skyldiga till. Eller hur?

Jag har följt Linda på nära håll, och jag kommer självklart att fortsätta med det. Programmet har jag inga planer på att se då jag helst bojkottar allt som har med fulmedia att göra, speciellt deras bottennapp. I mina ögon har de ingen som helst trovärdighet kvar så länge de kör på den bana de nu nöter däcken på. Ser du likheterna när det kommer till sekter?? Jag tycker att flera av kriterierna uppfylls med råge, tyvärr.

Skenhelig propaganda, finns det något mer smaklöst?

Skenhelig propaganda, det är melodin när svenskarnas skattepengar går till att karaktärsmörda en fembarnsmor på den Österbottniska landsbygden i Finland. SVT kallar henne makthavare. Makthavare. En hemmamamma som föreläser ideellt, en fantastiskt skärpt kvinna med ett hjärta av guld. 💛

Å andra sidan är jag inte förvånad, för när ”de” inte klarar av att bemöta de offentliga forskningsresultat som Linda hänvisar till, så lägger ”de” krutet på att svartmåla henne som person med sin falska klippa och klistra programmering. Antisemit har de bestämt sej för att hon ska framställas som, och det vill de att du ska tro att hon är. Högerextrem och rasistkortet har de nött upp redan tidigare, även om de patetiska knepen är rent av skrattretande för alla som känner Linda väl. Men som sagt, vissa typer beskyller oskyldiga människor för osmakligheter de själva sysslar med. Typer som dessa “mår bra” bara när de tror att de lyckats krossa en annan människa. Däremellan sitter de ensamma och gråter i sin misär med enbart whiskeyflaskan och cigaretterna som sällskap och planerar nya fanstyg. Nåväl, sanningen kommer alltid fram, förr eller senare.

Hoppas du inte går i fulmedias fälla nu utan tar ett stort steg bakåt från din programmeringsmaskin, och ser den för vad den är. Kanske håller du inte med Lindas åsikt, och det är helt ok. Minns bara att imorgon kan det vara din åsikt som är ”fel” om vi inte gemensamt står upp nu, inte minst för varandra och för yttrandefriheten.

Programmeringsmaskineriet i sin fulla prakt

Här följer några exempel på typisk programmering av miljontals människor runt om i världen:

OS London 2012, öppningsceremonin. (Kolla speciellt från ca 44 minuter in om du inte orkar se hela) Tyvärr hittar jag inte längre en kortare video som sammanfattar det hela tydligt med den masshypnos världen beskådar just nu. Kanske har censuren tagit den? Om du har den till hands, skicka gärna åt mej så lägger jag in den i efterhand. Tack på förhand!

https://youtu.be/4As0e4de-rI

Här är en del som talar sitt tydliga språk när det gäller globalisternas agenda. Så tydligt med de fem kontinenterna som ska bli ett på slutet.

https://youtu.be/7QL_uG2GSZo

Eurovision song contest 2019. Den som känner till symbolernas betydelse torde se det hela glasklart, även om man inte skulle förstå den engelska texten (som är allt annat än diskret). Vissa hävdar att hon som bär kronan (corona) numera befinner sej på ett ställe där solen inte skiner. Om det är sant lär framtiden visa, och den framtiden är här riktigt, riktigt snart.

https://youtu.be/VG3WkiL0d_U

Minns att det är skillnad på konspirationsteorier och konspirationsfakta. Det är svårt att inte se vilka satanistiska ritualer som utspelar sej på scenen om man är ens lite påläst i symbolikens värld.

Det är spännande tider vi lever i, och nej, världen blir sej aldrig mera lik. Jag tror på många maffiga avslöjanden inom de närmaste sju veckorna. Håll i hatten, oavsett om du är hjärntvättad eller ej!

Julkalender

Det blir ingen julkalender här på bloggen i år, men om du vill kan du ta del av tidigare års kalender med röda flaggor, eller fjolårets gjord av min vän Sussi. Är du på facebook så har du möjlighet att ta del av IVAR energys julkalender där.

Med en önskan om en fridfull adventstid för alla som firar jul. Jag önskar att alla skulle få känna trygghet i sitt eget hem, att alla skulle ha någon som de kan kalla en riktigt vän! Tyvärr är julen en högtid som lockar fram det värsta i de hem var narcissister huserar och spriten flödar. Just i år är det dessutom betydligt värre för många på grund av diverse “rekommendationer”. Det är min innerliga önskan att vi vågar öppna våra dörrar för de som behöver vår hjälp, istället för att se varje levande varelse som ett potentiellt dödshot bara för att de andas. Må förståndet segra och masshypnosen brytas

Ni som har det riktigt svårt, ni finns i mina tankar när jag tänder ett ljus i hopp om att ni ska få en ljusare framtid, om inte genast så riktigt, riktigt snart.

Varm kram ❤️

Ps. Du har fortfarande möjlighet att få en personlig (online) läsning av mej, passa på och lyssna på denna korta videohälsning som hittas här: 11.11.2020 . Välkommen med din ansökan, ifall du känner att möjligheten resonerar med dej!

Lite lustigt är det att det hittills bara inkommit ansökningar av människor som träffat mej i verkliga livet, i den lilla hemstaden. Kanske är det ett tecken på uppriktigt förtroende “i verkliga livet” , vilket jag tackar för! Men med tanke på att den överväldigande majoriteten av mina läsare finns i Sverige så är jag uppriktigt förvånad över att enbart finländska österbottningar hört av sej hittills.

Dela gärna!

Ärligt talat

Hipp hipp hurraaa, för bloggen idaaa!!

Aldrig trodde jag att så många skulle känna sej så hotade av min blogg, då när jag startade den för tre år sedan. Det stacks käppar i hjulen på alla möjliga och omöjliga sätt -vilket ledde till att jag vid upprepade tillfällen tvingades skjuta upp premiären. Idag känns det naturligtvis riktigt fint att fira födelsedag 11.11 istället för på sensommaren när jag annars har många kalas att gå på.

En av orsakerna till att jag bestämde mej för att börja blogga om narcissism var det faktum att jag var så innerligt trött på det stalkande som en gränslös varelse jag levt med tidigare sysslade med. Trots att han genast “stadgat sej” efter min sorti så var han som besatt av att (i smyg) ha kontroll över mej. Eftersom det huvudsakliga stalkandet förekom elektroniskt, där han försökte övervaka varje kommunikation jag hade över nätet och med avlyssnade telefonsamtal, så tänkte jag att jag kan lika bra lufta mina funderingar offentligt. Kanske inte så subtilt, men ett långfinger åt rätt håll. På den tiden var nämligen min största utmaning att skriva på min bok, utan att “någon” skulle kunna komma åt innehållet och förstöra det. Det är fortfarande en utmaning i sej, men inte längre min största. 😉

Ja, det var väldigt mycket text här när bloggen var ung, samtidigt som jag duckade för nya -korkade- försök att tysta mej. En av planerna var att tända eld på tidningspapper ute i trapphuset, utanför min dörr, för att sedan ge mej en smäll i skallen med något riktigt hårt när jag skulle gå ut i trapphuset för att se varifrån röklukten kom. Vid ett annat tillfälle satt någon påtänd i sin bil, i timtal, och bara väntade på chansen att kunna köra över mej med full fart om jag syntes utomhus. Jag har också blivit stalkad rent fysiskt på stan, av den som anlitats av någon annan för att tysta mej. Heliga enfald. Eller som polisen uttryckte det: Det är inte den skarpaste kniven i besticklådan, så du lär ska klara dej. Och ja, här är jag fortfarande, även om det skrivits väldigt lite det senaste året (eller ännu längre).

Varför har jag då varit så tyst?

Orsaken att det varit så tyst här har inget att göra med att jag skulle ha varit rädd för att yttra mej, eller att jag inte skulle ha haft material att skriva om. Tvärtom. Om vi säger som så, så har de senaste två åren bjudit mej på livserfarenheter som “toppar” allt jag tidigare erfarit. Jag försöker hålla mina löften så gott jag kan, och redan innan bloggen såg dagens ljus så hade jag på begäran lovat att inte blogga om en viss person. Jag gör mitt bästa för att hålla det löftet -för vad är annars mitt ord värt?

Jag har funderat till och från om jag ska berätta om den största orsaken till min tystnad eller inte. När man har en blogg som avslöjar fler fiender än man visste att man hade så vill man kanske inte visa sin sårbarhet offentligt, utan behåller rustningen på. Men rubriken på dagens inlägg har inte lämnat mej ifred, den har pockat på min uppmärksamhet i många dagar och krävt att få vara med på födelsedagskalaset. Då blev det så. Ärligt talat.

Jag har haft utmaningar med min fysiska hälsa en längre tid, Den som är välbekant med ett holistiskt synsätt så vet ju att allt hör ihop. Vårt känsloliv är ju starkt kopplat till våra fysiska krämpor, och jag känner att jag inte har någon lust att blotta mej så fullständigt med tanke på det fruktansvärda motstånd och illvilja jag mött/möter när jag talar min sanning.

Jag har varit sjukskriven väldigt länge, men hoppas innerligt att kunna börja jobba snart. Det finns så mycket vilja, så mycket kreativitet som vill komma till uttryck och manifesteras.

Valfrihet. Min kropp, mitt beslut.

Tacksamhet är viktigt, och jag är så tacksam för min fina, lyhörda kontaktperson inom sjukvården, och för läkaren som är full av förståelse. Jag blir tårögd när jag tänker på dem, för inte en gång har de försökt övertala mej till undersökningar eller behandlingar som jag tackat nej till. Jag har ganska bra koll på vad det är som inte stämmer i min kropp, men eftersom jag via patientföreningar läst på vilka behandlingsmetoder som erbjuds av skolmedicinen så har jag tackat nej till att ens påbörja den vägen. Att bli bemött med respekt när det gäller ens egen kropp är oerhört viktigt för mej. Självklart tycker jag att skolmedicinen har sin plats, och att de utför ett livsviktigt arbete, absolut! Men man måste få välja själv när det kommer till ens egen kropp. Allt annat är övergrepp. Hur andra väljer är deras ensak, det blandar jag mej inte i. Valfrihet. <3

År 2020 har ju verkligen varit något… uhum… extra? ;)) För mej har det ändå inte gjort så jättestor skillnad eftersom jag länge varit alldeles för trött för att orka umgås desto mer. Redan i fjol var jag ju mest bara hemma med mina katter och ormen Zack. Men trots att hälsan har varit som den har varit, och trots knivar i ryggen av de jag älskar så känner jag mej så otroligt lyckligt lottad över den harmoni jag känner största delen av tiden. Visst har jag stunder när sorgen över de som jag har mist kommer upp till ytan. Jag tillåter det som en naturlig del av livet och gråter tills jag gråtit klart. Jag njuter av min ensamhet, för jag ser den som frihet. Den dagen jag inleder ett förhållande med någon så är det för att det är någon som tillför positiva upplevelser till livet, inte för att jag inte kan vara ensam.

Hur gör man år 2020??

Men hey, HUR träffar man ens någon nuförtiden när världen ser ut som den gör? Jag vet att det är många som ställt sej den frågan runt om i världen, nu mer än någonsin. Jag funderade ett tag på att lägga in en kontaktannons i Vasabladet, men tänkte att det kunde ju upplevas som provocerande eftersom Vasa var utnämnd till plandemic-huvudstad just då. Å andra sidan räcker det ju nu med att man andas fritt för att provocera diverse godhetsknarkare och åsiktspoliser, så det är väl redan kört för min del ändå…? :)) Men visst. Det vore trevligt med en romantisk middag på restaurang ibland, med en manlig ryggrad som sällskap. 😀

Annars så har jag de bästa vänner jag kan önska mej så jag känner mej sällan ensam fastän det stormar där ute ibland. De som står vid min sida idag går inte av för hackor. Ingen nämnd och ingen glömd. Tack för allt vad ni är! Jag älskar er nästan lika mycket som jag älskar mina husdjur. ;)) <3

Men det viktigaste av allt är nog att jag jobbat så pass mycket med mitt eget inre att jag inte längre söker efter kärlek på helt fel ställen. Kärleken finns numera inom mej själv, och därmed kan ingen ta vare sej den eller lyckan ifrån mej. Jag är fortfarande Lyckligare Nu än jag någonsin varit i något av mina tidigare förhållanden. Ibland önskar jag dock att jag hade någon som skulle rensa vattenlåset när lavoaren i badrummet är stockad, eller någon som enkelt kunde styra upp eländet när tekniken strular då jag försöker spela in en videohälsning till bloggen. *djuuup suck* Det är väl ändå inte för mycket begärt? Eller är det??

Grönvik 2020. Foto: Susanne Broända.

Nu när vi har avklarat det här med att ärligt berätta hur det är fatt -utan att bryta tidigare tystnadslöften- så kan vi väl övergå till själva firandet av denna treåring. De nya bilderna och logon som dykt upp här på hemsidan/bloggen är skapade av min fina vän Susanne Broända, en av de mest kreativa människor jag någonsin träffat. Hoppas ni gillar dem, det gör nämligen jag!

Kalas

Jag tänkte ställa till med ett lite annorlunda födelsedagskalas dagen till ära. Det är nämligen så att jag har en liten överraskning till er, samtidigt som jag själv blir extra ompysslad med hembesök av en härlig homeopat just idag. Inte bara ska jag få konsultation och uppföljning på min behandling, utan hon ska också ge mej akupunktur. Det ska bli sååå skönt. Återstår att se om katterna låter nålarna vara ifred när jag ligger här som en nåldyna. ;))

Ursprungsplanen för födelsedagsfirandet var att erbjuda alla mina läsare ett webinar tillsammans med min fina vän Monica Fagernäs Heselius men tyvärr är det något som vi måste lägga på framtiden.

Jag hoppas att ni istället vill vara med och fira tillsammans med mej genom att ta del av min överraskning till er, som borde hittas HÄR: 11.11.2020

Klicka på länken 11.11.2020 ☝🏼 Där finns nämligen 3 st gåvor att hämta. Varsågoda!

Jag önskar er alla en riktigt fin fortsättning på hösten, och en extra varm kram till dej som har det riktigt jobbigt just nu. Du är värdefull! <3

Dela gärna!

Min stora Passion

Att vara eller inte vara -sej själv- ?

Den senaste tiden har tecknen varit både många och tydliga. De har dykt upp som svampar efter regn. När jag vaknade i morse tänkte jag att det nog börjar bli dags för mej nu att på riktigt överväga möjligheten att så småningom öppna upp för tarot-läsningar igen. Jag valde ju helt medvetet att inte göra läsningar åt andra när jag hade rejäla kriser i mitt eget liv, allt för att inte mitt eget trauma skulle färga någon annans vägledning.

För ett tag sedan blev jag tillfrågad att göra en läsning, inte bara på skoj utan på fullaste allvar när man verkligen går på djupet. Den glädjen som infann sej när pusselbitarna föll på plats går knappt att beskriva, och jag kände mej verkligen som fisken i vattnet i interaktionen med den som läsningen gällde. Tror vi hade ett gemensamt hallelujamoment där och då..? ;)) Idag när jag kollade bloggens e-post på eftermiddagen så hade en kreativ själ använt bloggens kontaktformulär för att be mej spå framtiden om hens kärleksliv. Jag har inte svarat, men tackar här för förtroendet! 🙂

Nu tänker jag högt: Utmaningen är inte alltid att tolka korten, utan hur man på ett väldigt diplomatiskt sätt förmedlar det man ser. Även om jag redan nu skulle kunna svara ja eller nej på en viss fråga, per e-post, så känns det väldigt opersonligt jämfört med att ha en session över t.ex Zoom, FaceTime eller Skype. Jag gillar nämligen att visa upp varje kort i det keltiska korset, berätta om placeringens betydelse liksom kortets betydelse -och bjuda in den som ställt frågan att själv se både helheten och svaret i bilderna.

Det är också viktigt att minnas att aldrig fråga sånt som man inte vill ha ett ärligt svar på. Och att inte skjuta budbäraren om svaret inte är till ens belåtenhet. ;)))

Att vara eller inte vara -sej själv-? Svaret är så himla enkelt!

Det fanns en tid när min mor uppmanade mej att plocka undan mina tarotkort innan jag skulle ha träff på hemmaplan. Detta för att inte skrämma bort “kandidaten” som skulle hälsa på kring kvällskvisten. Jag vet att tanken var god, men kunde inte annat än skratta och konstatera att den man som känner sej hotad av mina tarotkort gör nog klokast i att skrämmas iväg i ett tidigt skede, och sen hålla sej borta. Inga fegisar här tack! 🙂 Har man inget att dölja så behöver man knappast oroa sej för mina kort, eller hur…?? ;))) Varför skulle jag dölja en av mina största talanger? Min stora passion som jag kan använda som verktyg för att se och belysa sanningen.

Bildtext fritt översatt av mej: -Vad är du dömd för? -Jag sa åt honom att tarotkorten sa att han är en narcissist. ;))) (Bild hittad i fb-flödet, vet inte vems konstverk det är)

Är det inte härligt befriande att vara sej själv? Visst, man vinner knappast några popularitetstävlingar på sociala medier -men oj vilka guldklimpar till äkta vänner som landar i ens hjärta när ogräset rensar bort sej själv, eller eldas upp… ;))

Jag ser verkligen fram emot att kunna erbjuda sessioner online för de som önskar, lite längre fram i tiden. Först måste jag konsultera mina närmaste vänner i den ädla konsten att uttrycka sej diplomatiskt, för ibland tycks jag fullständigt sakna filter och uttrycker mej brutalt ärligt. Vissa älskar det, andra… inte så mycket! ;)) Men hey, jag är inte för alla!

Ps. Den som undrat vad sjutton jag såsade på om i mitt förra inlägg där jag kanske talade i gåtor: Jag har uppdaterat inlägget med en länk till en sida om medicinen som nämndes (tyvärr enbart på engelska). Dessutom har jag lagt in en hel del taggar på sånt som man kan googla om man vill veta mer. Vill man undvika Deep States censurering så använd sökmotorn Duck-Duck-Go istället för Google. Inlägget hittas här: Spännande tider vi lever i…!

Det är mycket som censureras just nu, bl.a detta:

#SaveTheChildren

#SaveOurChildren

Önskar dej ALLT gott! <3

Dela gärna! <3

Spännande tider vi lever i…!

Oj oj oj så mycket spännande som händer just nu. Jag har länge varit i färd med att skriva ett blogginlägg, men allt som oftast så har jag istället dykt ner i nya djupa kaninhål i jakt på sanningen. Det är nämligen väldigt mycket som kommer upp till ytan nu, bara man vågar lyfta blicken från den propagandamaskin som hjärntvättat oss i generationer. Inte alla kommer att vilja se, och det ska för all del respekteras. I den bästa av världar borde alla få välja för sin egen del vad man tar del av, eller hur?

Solnedgång i Fäboda, fotat med mobilen minuter efter ett ljuvligt kvällsdopp i juni.

Oavsett var man står i olika frågor år 2020, så hoppas jag att vi ändå alla kunde enas om att värna om vår yttrandefrihet. Att alla som vill ska få komma till tals. Att vi alla skulle få bilda oss vår egen uppfattning om vad som är bäst för oss, efter att vi fått ta del av en mångfald av information. Det är väldigt beklämmande att alla de läkare som nu träder fram runt om i världen och berättar om hur enkelt de botar sina patienter med en billig, välbeprövad medicin, censureras stenhårt.* Detta samtidigt som skrämselporren basuneras ut 24/7…? Fråga dej vem som vinner på att folk går omkring och är livrädda för varandra och börjar syssla med angiveri om någon vågar tänka själv och ifrågasätta vad som egentligen pågår. Ställ frågor, och sök svaren själv, utanför hjärntvättningsboxen. Kanske blir du förvånad, kanske inte?

* Hint (tyvärr enbart på engelska): https://hcq.news/#/science

Det finns mycket jag kunde skriva, men jag ska försöka hålla mej kort, åtminstone just nu. Men jo, det ÄR spännande tider vi lever i. De som vaknat upp och sett igenom diverse rökridåer och kulisser håller säkert med om det. Själv har jag lagt lite för många timmar på det som kanske kan kallas “undersökande journalistik” (nej, jag är inte journalist, och inte heller påstår jag mej vara det ;)), och jag VET att jag kommit till en punkt där jag nödvändigt behöver återställa balansen i mitt liv. För min del handlar det om att jag behöver göra lite mer roliga saker, även om de djupa kaninhålen är en del av min livsväg. Det behöver finnas en balans för att vi ska må bra och blomstra. Men jo, jag har känt en enorm lättnad över att de fruktansvärda brott jag känt till i många år äntligen leder till arresteringar, och förhoppningsvis rättvisa rättegångar.

Sett ur en annan synvinkel så är det också så, att den som ser ondskan, blir också sedd av ondskan. Även om jag inte varit aktiv på bloggen, så har jag belyst en del globala ondskefulla företeelser på andra ställen, vilket i sin tur har lett till att vissa krafter lagt in extra krut för att få tyst på mej, och den uppfinningsrikedomen ska man inte underskatta. Sanna mina ord. Under det senaste året har jag nog personligen upplevt vidrigare saker än jag ens hade kunnat föreställa mej månaderna innan, men som en klok vän sa till mej: “Var inte rädd, sanningen gör dej fri!”

Visst är jag väl medveten om att det finns väldigt många som innerligt hoppas på att de rykten som florerar om mej ska vara sanna, för det vore väl smaskigt om något? Jag påstår inte att jag är något helgon, för det är jag inte, men oj så pinsamt det kommer att bli för mobbarpacket när sanningen väl blir synlig.

Sanningen gör dej fri. Jag tror det gäller de flesta av oss, inte minst kollektivt. Det är nu det är dags, om vi vågar se sanningen. Vågar du??

Vi ser Hollywoodkändisar som har psykbryt på sina sociala medier. Vi ser kryptiska meddelanden som indikerar panik. Vi nås av nyheter om att de tidigare så otroligt populära talk show värdarna lägger ner sina program, en av dem lägger också ner sin tidning. Vi ser en intervju med en äldre kunglighet som lär ha överlevt en (välplanerad) hypad sjukdom, och han är sej inte längre lik?? Alltså jag kan svära på att det inte ÄR den person han påstås vara. Vi ser otaliga online-framträdanden av kändisar där den med ett kritiskt öga avslöjar hur det är “klippt och klistrat” med modern teknik, med någon helt annan bakom masken. Vissa verkar har försvunnit, och andra har ändrat utseende? Folk som påstås leva är i själva verket döda, och vissa som påstås vara döda är i själva verket levande…?? Låter det helt snurrigt och galet? Javisst, vad kan det annars vara om vi har ett gäng “ultrapsykopater” som febrilt försöker hålla kvar greppet om makten?? Tro inte att de ger sej utan en sista strid.

Det lär inte bli vackert, men Hollywood kan slänga sej i väggen, för just nu befinner vi oss i någon slags hybridverklighet mellan Alice i Underlandet, Trollkarlen från Oz, The Matrix & När lammen tystnar. Själv ska jag försöka att bara kolla lite med ett öga ett tag framöver, och istället lägga min energi på sånt som jag vill att ska växa, på det jag vill manifestera; en vackrare värld. Genom att höja vår egen frekvens höjer vi även det kollektiva.

Kanske är det rent av dags att jag mellan olika nöjen tar och lyfter på den där mossiga stenen där det ligger kvar en ekonomisk börda efter ett annat stolpskott till förhållande? Om du läst min blogg tidigare så har du kanske läst inlägget om hur det kändes att bli bedragen på självaste juldagen? Fatta hur naiv jag var som startade ett företag tillsammans med den typen, och därtill att allt var i mitt namn. Jag återkommer till det, för det är dags nu att sanningen kommer fram om den lilla ynkliga byxsnoken som inte vet skillnad på eget och andras, och som inte ens drar sej för att stjäla en cykel av ett minderårigt barn -förutom att han i smyg plockade varor åt sej från företaget, även efter att vi hade separerat.

Jag försöker vara nådig mot mej själv för de idiotiska val jag tidigare gjort, då när jag velat tro gott om såna som bevisligen inte levt efter den moraliska kompass anständigt folk går efter. Moral och juridik går ju inte alltid hand-i-hand. Det är inte olagligt att ljuga och vara otrogen, men däremot är stöld och häleri både olagligt och straffbart. Om nån med ett Samvete sett/ser mitt bordssilver bestående av dussinet Chippendale gafflar & knivar (ograverat) så är det stulet från mej, och därmed att betraktas som stöldgods, precis som min dotters rosa Jopo och annat stuff.

https://lyckligarenu.com/hur-det-kanns-att-bli-bedragen-pa-sjalvaste-juldagen/#more-457

Fortsättning följer, antingen juridiskt eller moraliskt, och definitivt karmiskt!

Man kan kanske fråga sej vad det här har med att höja sin frekvens? Jo, jag tror att det är viktigt att vi helt enkelt städar bort skräpet som ligger och skaver under ytan, innan vi helhjärtat kan frigöra oss från unken (kollektiv) skuldbeläggning. Varför ska jag vara den som fortfarande ska bestraffas för att jag låtit mej luras och utnyttjas?? Nej, nu är det dags att alla och envar tar ansvar för sina handlingar. Detta gäller både i personliga och i globala fall. Dags att lyfta katten på bordet. Det blir fortsatt ett väldigt spännande år, på många plan!

Med det sagt så önskar jag alla en skön fortsättning på sommaren, även när det stormar som allra mest! Försök använd sunt förnuft istället för att köpa skrämselpropagandan rakt av, som helt klart kommer att trappas upp ännu under hösten. Fråga dej själv vem det är som vinner på att vi vibrerar rädsla, och varför.

Mina varmaste tankar går till er alla som tvingats/tvingas leva tätt intill en narcissist/psykopat/sociopat i tider av stängda skolor och distansarbete/arbetslöshet. Jag kan knappt föreställa mej vilken grym maktlöshet och stort lidande det medfört för de mest utsatta barnen.

Om du är ny här och är nyfiken på ämnet narcissism så rekommenderar jag att du först läser det allra första inlägget om narcissism, postat 11.11.2017. Du hittar arkivet längst ner på sidan, men här lägger jag in en länk, varsågod:

https://lyckligarenu.com/narcissism/#more-330

Ps. Har du tips på härliga smultronställen eller roliga evenemang så tipsa gärna. Hittills i sommar har jag mest njutit av havsbad både i Fäboda (Jakobstad) & Replot (Korsholm). En regnig dag spenderades i Tammerfors i samband med ett besök på Tays, alltid något. 😉 Regnade gjorde det också kvällen vi besökte Faros i Vasa, men sällskapet var desto bättre, och frukosten följande morgon. 🙂 Grönvik, Mässkär och Larsmo skärgård har jag också fått njuta av i sommar tack vare inbjudan av fina väninnor, tack! <3 Tyvärr har jag inte haft möjlighet att träffa alla, men besök i blåbärsskogen, glass i skolparken och lunch på stan har varit trevliga sätt att ses, om så bara för en liten stund. Tack för att ni finns i mitt liv! <3

Varm kram <3

Dela gärna!

Lucka 24

Julafton är här! 🙂 ♥  Njut av den så som den är. Kräv inte så mycket av dig själv. Tillåt dig att vara operfekt och därmed ”perfekt”, precis som du är. Umgås med de som du möter, var närvarande i stunden så som det känns rätt för dig. Lägg bort telefonen och fånga ögonblicken i hjärtat istället för med kameran 😉

 

*****

Jag hoppas du har haft glädje av IVAR energys julkalender och att den åtminstone stundvis har kunnat bidra till ditt välmående. Nu önskar jag dig en riktigt fin och god jul!
Ta hand om dig, du är värdefull ♥

Med värme,
Susanne

*****

 

♥ Dela gärna ♥

 

Ps. Du som har Facebook är välkommen att gilla IVAR energy

Du är även varmt välkommen med i gruppen IVAR energys julkalender 

Lucka 22

Julafton närmar sig och alla stressar på med sitt. Eller? Finns det kanske rum för ett vänskapligt samtal med någon av dina nära och kära? Ring idag upp en vän, fråga hur de har det och kanske t.o.m. du har tid att bjuda någon på en kopp kaffe.

Värdesätt dina nära och kära och låt dem veta att du värdesätter dem.

 

 

♥ Dela gärna ♥

Ps. Om du har Facebook är du välkommen att gilla IVAR energy

Du är även varmt välkommen med i gruppen IVAR energys julkalender

Lucka 21

Möt idag dina medvarelser med ditt hjärta, se dem och värdesätt dem.

Lägg undan eventuella förutfattade meningar som du kanske har om såväl andra som om dig själv. Lyssna på dina medvarelser utan att tänka på hur du ska svara. Möt dem där var de befinner sig och lyssna utan att kräva av dig själv att du ska ha ett svar. 

Var observant för balansen i ett balanserat möte. Behövs det utrymme och tillåtande eller gränssättningar och tydlighet? Hur känns det att bara lyssna? Hur är din kontakt till din omvärld och hur är kontakten till dig själv i mötet med din omvärld? Kan några relationer utvecklas?

 

♥ Dela gärna ♥

Ps. Du som har Facebook är välkommen att gilla IVAR nergy

Du är även varmt välkommen med i gruppen IVAR energys julkalender

Lucka 20

I lucka 15 fick du en chans att möta naturen med ditt hjärta. I den här luckan kan du använda dig av de insikter som du fick i det mötet.

Hur är din kontakt till naturen? Hur är din kontakt till blommorna och växterna som du dagligen omges av samt möter? Kan din kontakt till naturen fördjupas och i så fall på vilket sätt?

 

 

♥ Dela gärna ♥

Ps. Om du har Facebook är du välkommen att gilla IVAR energy

Du är även varmt välkommen med i gruppen IVAR energys julkalender

Lucka 19

I den här övningen kan du delvis ta hjälp av gårdagens lucka. Kom ihåg känslan du hade när du dansade häcken av dig 😉

Men idag ska du INTE dansa.

Lägg musiken på så hög volym som möjligt, musiken ska verkligen kännas i din kropp. Ställ dig med stadiga ben i höftbredd och var rak i ryggen. Slut ögonen och KÄNN hur musiken väcker din kraft. Stå helt stilla och lägg märke till hur kraftfull DIN energi ÄR.

(Tips för dig som inte har Spotify: Klicka på spellistans länk och du kommer till låtarna, sedan kan du leta upp musiken på t.ex. YouTube.)

Sussis spellista

 

 

♥ Dela gärna ♥

Ps. Du som har Facebook är välkommen att gilla IVAR energy

Du är även varmt välkommen med i gruppen IVAR energys julkalender

Lucka 18

Nu ska du dansa häcken av dig till en riktigt fartfylld låt! 😀 Höj volymen och dansa med hela kroppen. Fokusera enbart på dig själv och stäng ute omvärlden. Under de här minuterna är det bara du, din kropp och din energi som finns.

(Tips för dig som inte har Spotify: Klicka på spellistans länk och du kommer till låtarna, sedan kan du leta upp musiken på t.ex. YouTube.)

Sussis spellista

 

 

♥ Dela gärna ♥

Ps. Om du har Facebook är du välkommen att gilla IVAR energy

Du är även varmt välkommen med i gruppen IVAR energys julkalender

Lucka 16

Ha på dig bekväma kläder, hitta en lugn och trygg plats och lägg dig bekvämt ner. Ha musiken på en behaglig volym. Lyssna på musiken och låt den guida dig.


Fokusera på att känna förlåtelse. Förlåt dig själv. Känn kärlek och omtänksamhet mot dig själv. Låt det som har varit lämna dig. Förlåt det och dem som dyker upp inför ditt inre. Tacka för erfarenheten som du fått och för vad du har lärt dig.


Känn hur du blir lättare när du släpper iväg det som inte längre gagnar dig och det som inte är ditt. Genom att du släpper taget om de här energierna skapar du mera utrymme för din egen energi i ditt eget liv.

(Tips för dig som inte har Spotify: Klicka på spellistans länk och du kommer till låtarna, sedan kan du leta upp musiken på t.ex. YouTube.)

Sussis spellista

 

 

♥ Dela gärna ♥

Ps. Du som hat Facebook är välkommen att gilla IVAR energy

Du är även varmt välkommen med i gruppen IVAR energys julkalender

Lucka 15

Lägg idag extra märke till naturen som omger dig. Se träden och buskarna där ute, lägg märke till hur de ser ut, hur de rör sig i vinden och hur de finns till för såväl sin egen skull som för hela världens skull. Se växterna som finns inomhus. Hur mår de? Blir de sedda och uppskattade?

Se naturen och växterna med ditt hjärta, möt dem och värdesätt dem.

 

 

♥ Dela gärna ♥

Ps. Du som har Facebook är välkommen att gilla IVAR energy

Du är också varmt välkommen med i gruppen IVAR energys julkalender

Lucka 13

Se till så att du har bekväma kläder på dig, ta fram ditt favoritljus och lägg det på en plats så att du ser ljusets låga. Lägg musiken på en behaglig volym. Stilla dig. Sätt dig bekvämt och se in i lågan.

Fokusera på att känna tacksamhet. Börja med att känna tacksamhet gentemot dig själv. Känn hur värdefull du är. Fokusera sedan på att känna tacksamhet mot din omgivning. Och känn tacksamheten som du har inom dig mot Livet.


(Tips för dig som inte har Spotify: Klicka på spellistans länk och du kommer till låtarna, sedan kan du leta upp musiken på t.ex. YouTube.)

Sussis spellista

Obs, använd dig av ett ljus för den här övningen och inte en eld.

 

 

♥ Dela gärna ♥

Ps. Du som har Facebook är välkommen att gilla IVAR energy

Du är även varmt välkommen med i gruppen  IVAR energys julkalender

Lucka 12

Ligg eller sitt ner och slut dina ögon. Lägg märke till din andning och hur den påverkar din kropp.


Börja med att fokusera på dina tår, vicka på dem och känn hur de känns. Flytta sedan ditt fokus till dina fötter och gör samma sak med dem. Därefter gör du samma sak med dina underben, dina ben, dina höfter, din nedre rygg och mage, din rygg, bröstkorg, skuldror, axlar, överarmar, underarmar, händer, fingrar, nacke, hals, ansikte, huvud och hjässa.


Du går igenom hela din kropp och känner hur den känns.


Du känner hur livet flödar genom din kropp.

 

♥ Dela gärna ♥

 

Ps. Du som har Facebook är välkommen att gilla IVAR energy

IVAR energys julkalenderDu är även varmt välkommen med i gruppen 

Lucka 11

Många gånger förminskas de små vardagsögonblicken och de stora händelserna förstoras upp. Ibland lurar vi oss själva att tro att det endast är livets stora händelser som räknas men det är en farlig illusion. Livets skatter finns mer än ofta i vardagens stunder.

Fundera över vad som ger dig glädje i din vardag. Det kan vara en enkel men god kopp kaffe eller te som du dricker på morgonen, känslan efter bastun, känslan när du lägger huvudet på kudden på kvällen eller vad som helst.

Det viktiga är att du funderar över vad som ger DIG glädje och att du i fortsättningen kan vara mera medveten i din vardagsglädje och därmed också värdesätta den på ett annat sätt.

 

 

♥ Dela gärna ♥

Ps. Du som är på Facebook är välkommen att gilla IVAR energy

Du är även varmt välkommen med i gruppen IVAR energys julkalender

Lucka 10

Dagens lucka kan vara både väldigt enkel och väldigt svår 😉 Satsa ca 15 minuter på dig själv, var du bara sitter (eller ligger) ner och gör absolut ingenting. Ingen telefon, ingen TV, ingen musik. Bara du, precis så som du är i detta nu. Öva på att pausa i dig själv.

 

 

♥ Dela gärna ♥

Ps. Du som har Facebook är välkommen att gilla IVAR energy

IVAR energys julkalenderDu är även varmt välkommen med i gruppen 

Lucka 9

Slut dina ögon och tillåt dig själv att bara existera. Andas avslappnat och djupt. Lägg ena handen på ditt hjärta och den andra på din mage. Låt andningen föra dig närmare dig själv. Känn styrkan som växer inom dig, med början från din mage och ditt hjärta. Stanna
där i den känslan en stund.


Känn hur din inre styrka och kraft växer sig starkare och starkare. Låt din styrka och kraft sprida sig i hela din kropp. Stanna där i den känslan en stund.

Sedan när du känner dig redo tar du lugnt ner dina händer, andas djupt och öppnar dina
ögon.

 

♥ Dela gärna ♥

Ps. Du som har Facebook är välkommen att gilla Facebooksidan IVAR energy

Du är även varmt välkommen med i IVAR energys julkalender-grupp som hittas HÄR

Lucka 8

Oberoende av väder och vind, ta en lugn och skön promenad. Känn hur den friska luften fyller dina lungor när du andas och hur den ger liv till din kropp. Njut av känslan av hur din kropp bär dig och arbetar tillsammans med din energi. Njut av stunden och njut av att du är du.

 

 

♥ Dela gärna ♥

Ps. Du som har Facebook är välkommen att gilla IVAR energy

Du är också varmt välkommen med i IVAR energys julkalender-grupp

Lucka 7

Du kan höja din energi på flera sätt, t.ex. genom att göra sånt som ger dig glädje, hålla din kropp och ditt hem så rent som möjligt, röra på dig, vila eller meditera. Det är viktigt att du känner efter vad du behöver i just den här stunden, lyssna till vad din kropp, din själ och ditt hjärta säger och agera utifrån den information som du får till dig.

I den här luckan får du valmöjligheten att höja din energi med hjälp av musik. Kom ihåg, du kan också välja ett annat alternativ, kanske t.o.m. ett av dem som nämns ovan. Lägg musiken på hög volym och följ musiken på det sätt som det känns rätt för dig. Dansa, hoppa, stå stilla, känn tonerna inombords och hur de väcker dina celler till liv.

(Tips för dig som inte har Spotify: Klicka på spellistans länk och du kommer till låtarna,
sedan kan du leta upp musiken på t.ex. YouTube.)

Sussis spellista

♥ Dela gärna ♥

Ps. Du som har Facebook är välkommen att gilla IVAR energys Facebooksida

Du är även varmt välkommen med i Facebookgruppen IVAR energys julkalender-grupp

Lucka 6

Skapa en stund för dig själv var du kan få en möjlighet till att bara vara. Tillåt dig hitta lugnet som faktiskt finns i din kropp. Känn hur du andas och känn hur din andning känns. Känn hur magen höjs och sänks och ta hjälp av dina andetag att landa i ditt nu.

♥ Dela gärna ♥

Ps. Du som har Facebook är välkommen att gilla IVAR energys Facebooksida

Du är även varmt välkommen med i gruppen som skapats enkom för denna julkalender, du hittar den HÄR

Lucka 5

Lägg märke till dina fötters kontakt till marken

Fokusera på dina fötter och hur de känns. Fokusera på hur din kontakt till marken du går på känns. Känn Moder Jord och känn din egen unika kontakt till henne. Lägg märke till din gång och hur den känns i din kropp.

♥ Dela gärna ♥

Ps. Du som har Facebook är välkommen att gilla IVAR energys Facebooksida

Du är även varmt välkommen med i IVAR energys julkalender-grupp på Facebook, du hittar den HÄR

Lucka 4

Le mot dig själv.

Varje gång du ser dig i spegeln ska du le varmt, hjärtligt och kärleksfullt mot dig själv. Le mot dig själv på samma sätt som du skulle le mot någon som du tycker om. Befinner du dig i en stressad situation? Öva då på att le omtänksamt mot dig själv inombords.

 

♥ Dela gärna ♥

Ps. Du som har Facebook är välkommen att gilla IVAR energys Facebooksida

Du är även varmt välkommen med i Facebookgruppen IVAR energys julkalender som du hittar HÄR

Lucka 3

Vad ger dig energi?

Fundera över vad som ger dig energi. Är det kanske en aktivitet eller är det kanske att få umgås med en speciell individ? Har du skapat tillräckligt med utrymme i ditt liv för att du ska kunna göra sådant som tillför energi till dig? Eller har det som ger dig något hamnat i skymundan? Om det har hamnat i skymundan, hur och vad kan du göra för att ändra på situationen?

Försök att vara så konkret som möjligt när du tänker över de här sakerna och skriv ner det som kommer till dig i några enkla och tydliga punkter. Gör så att det hela bli greppbart och så att du faktiskt får en ärlig chans till att kunna arbeta mot ett mer energifyllt liv.

 

♥ Dela gärna ♥

 

Ps. Om du har Facebook är du välkommen att gilla IVAR energys Facebooksida.  

Du är även varmt välkommen med i Facebookgruppen IVAR energys julkalender som hittas HÄR

Lucka 2

Hitta glädjen i musiken

Lägg musiken på hög volym och låt din kropp följa rytmen och glädjen i den. Hitta glädjen i musiken och hitta glädjen i din kropp. Enjoy! 

(Tips för dig som inte har Spotify: Klicka på spellistans länk och du kommer till låtarna, sedan kan du leta upp musiken på t.ex. YouTube.)

Sussis spellista

♥ Dela gärna ♥

Ps. Om du har Facebook är du välkommen att gilla IVAR energys Facebooksida.

Du är även varmt välkommen med i en Facebookgrupp som startats av IVAR energy, enkom för denna julkalender. Du hittar gruppen HÄR

Lucka 1

Stå stadigt med båda fötterna i kontakt med ditt underlag. (Du kan också sitta eller ligga ner om du föredrar det.) Lägg båda dina händer avslappnat mot ditt hjärta och låt dina händer vila där. Slut ögonen och känn ditt hjärta.

Hur känns det? Hur känns det att känna ditt hjärta? Vad lägger du märke till? Låt dig vara i den här stunden så länge som du känner att du vill och att det behövs.

Sedan när du känner dig redo tar du lugnt ner dina händer, andas djupt och öppnar dina ögon.

 

♥ Dela gärna ♥

PS. Ifall du har Facebook är du välkommen att gilla IVAR energys Facebooksida.

Du är även varmt välkommen till en Facebookgrupp skapad av IVAR energy enkom för julkalendern. Du hittar den här: IVAR energys julkalender-grupp

Bästa november

November 2019, vilken månad det har varit!! Proppfull till bredden med en massa givande evenemang och möten, en månad där alla känslor rymts med och där det känts som att fokuserat balansera på lina för att inte ramla omkull i utbudet av allt som livet erbjudit den elfte månaden på året, för man vill ju hålla på lång sikt, eller hur?

För ett tag sedan blev jag påmind om att livet (åtminstone mitt) är ett maratonlopp, inte ett sprinterlopp, så det gäller att spara på krafterna istället för att lägga krut på sånt som egentligen inte spelar någon roll i det långa loppet. Tids nog kommer sanningen fram för alla att se, och karman kommer att bita en hel del folk i rumpan, mark my words.

Det var redan i början av november som jag insåg att månaden skulle bli en tid som verkligen skulle pröva min förmåga att välja och välja bort. Att välja är lätt, att välja bort är lite svårare, speciellt när det kommer till sånt som man så väldigt gärna skulle vilja tacka ja till. Så ja, jag har valt bort flera för mej viktiga evenemang för att jag har behövt en eller flera dagars vila emellan, annars hade jag aldrig orkat med det allra viktigaste.

Julkalendern 2019

Vad valde jag, och vad valde jag bort?

Läs mer

11.11.2019 -> Tvåårsdag?

Finns det alls något liv i denna dagsfärska tvååring? Ja det kan man ju verkligen undra. Ska man ens fira bloggens tvåårsdag när det varit knäpptyst här de senaste sex månaderna, eller är det 1,5 år som gäller?? ;)) Oavsett vilket så känner jag att det är dags att just idag ta upp några lösa trådar som lämnat hängandes som frågetecken hos vissa läsare, och för att undvika ett rejält tilltrasslat nystan så kör vi punktform. Den som orkar hänga med ska bl.a få svar på frågor gällande utredningen efter den anafylaktiska chocken, mitt fortsatta skrivande och lite värdsliga saker.

-First thing first: Redan innan ens tanken på bloggen föddes hade jag påbörjat mitt bokskrivande, som jag uppmanats att skriva på en dator som ALDRIG är uppkopplad till nätet. När jag började blogga för två år sedan så var det något jag valde att göra eftersom jag var så ofantligt trött på att vara stalkad via tekniska prylar, att jag valde att trotsa både rädslan och den som försökte skrämma mej till tystnad, genom att öppet berätta om delar av de dyrköpta läxor livet hade lärt mej. För mej var det väldigt viktigt att dela med mej av min kunskap för att mina erfarenheter förhoppningsvis skulle bli till nytta för någon annan. Jag har inte ångrat det för en sekund, även om jag valt att tiga fullständigt de senaste sex månaderna.

-Så varför tystnade jag? Som jag berättade i det senaste blogginlägget i maj så skulle jag iväg på kurs och en personlig healing med Mama Selmira från Amazonas. Det var en väldigt omvälvande dag för min del, på så många sätt. Tolken förklarade för mej efter min egen session med Mama Selmira att den närmaste tiden skulle bjuda på en hel del upplevelser och insikter, och oavsett vad jag får “se” så får jag göra allt förutom en sak: att döma. Jag får gråta och skrika hur mycket som helst, så länge jag inte dömer någon. Lättare sagt än gjort, men absolut ingen omöjlighet. Veckorna som följde var snudd på absurda, på så sätt att det var som om jag hade blivit som en magisk magnet för platser och människomöten som fungerade som nycklar för att låsa upp tidigare hemliga rum. Ibland har det bubblat i mej av viljan att berätta, men jag har ändå valt att lyssna på min intuition och hålla det mesta för mej själv, åtminstone tillsvidare.

Mama Selmira tillsammans med tolken Richard Aguayo på Malakta i Malax.

-Benny Rosenqvist i Vasa. En vecka efter dagen med Mama Selmira var det dags för Bennys föreläsning i Cantarehuset i Vasa. När jag anlände tillsammans med min väninna fanns det inte många lediga stolar kvar, så det gällde att hitta ett par lediga stolar. (Ursäkta Sara för att jag dök upp utan att ha anmält mej i förväg, och tack för att jag rymdes med!!) Där jag satt och tittade rakt fram, ut genom fönstret intill Benny, så såg jag väggen av ett hus jag har bott i, för väldigt många år sedan. Det huset, och just den väggen väckte väldigt starka känslor inom mej, och jag tror knappast det var en slump att jag skulle minnas tillbaka till den där galna sommarnatten i början av 90-talet, när en ung man körde in i väggen och omkom på plats. Förutom den uppenbart traumatiska händelsen så markerade den natten även startskottet på en bekantskap som kom att fullkomligt krossa mitt hjärta längre fram. Att andas djupt och inte döma någon, vare sej någon annan eller sej själv. Att förlåta. Även sånt man nästan hade glömt bort. Det helar ens hjärta. Tacksam för möjligheten att läka.

Benny Rosenqvist i Cantare-huset i Vöråstan, mina tidigare hemkvarter i Vasa.

När Bennys föreläsning och storseans var över satt min väninna och puffade till mej i sidan, för att få mej att gå fram till Benny för att fråga en endaste fråga -som jag inte ännu hade bestämt mej för om jag skulle fråga eller inte. Jag tvekade men hon insisterade på att jag skulle gå fram till honom, och jag märkte på henne att hon inte skulle nöja sej förrän jag framfört min högst privata fråga. Detta var alltså en fråga helt mellan honom och mej, utan publik och mikrofoner. Jag gick lite nervöst fram till honom och frågade om jag kan få en minut med honom, för en fråga. Han svarade ja, vilket inte är någon självklarhet. För att ingen annan skulle se vem min fråga gällde så såg jag till att vi vände oss mot det håll publiken satt. Jag visade honom en bild på mobilen, och frågade om det är den personen som han berättat om åt mej flera gånger tidigare, den person som bl.a skulle stödja mej i min skrivprocess. Där och då fick jag väl en smärre chock, men ändå inte. ;)) Jag kramade om Benny och tackade honom så mycket, och när jag återvände till väninnan som troget satt kvar på sin plats och väntade på mej så fann jag henne storgråtandes glädjetårar. För min skull. Hon visste ju vad jag skulle fråga, och hade både sett och hört Bennys kristallklara svar, från sin plats i salen. Det här har jag hållit hemligt i sex månader, bara mina absolut närmaste väninnor har vetat, de som på begäran tiger som muren. Äkta vänner. Mer än så här avslöjar jag inte här.

-Annat jag valt att hålla tyst om på bloggen: I våras gjorde jag slag i saken och stängde i all tysthet ner den lilla hemliga stödgruppen jag haft på Facebook, efter moget övervägande. Den enda orsaken att det dröjde så länge mellan tanke och handling var att jag behövde komma fram till vilket tillvägagångssätt som var bäst för alla inblandade. Det handlade om allas säkerhet. Skulle jag meddela beslutet åt medlemmarna i gruppen i förväg, eller inte?? Vad som ligger bakom det beslutet jag tog kommer jag att skriva om -i min bok. Inte här. När den boken är klar har jag ingen aning om, för jag är mitt inne i mitt sabbatsår där jag stickar sockor istället för att pilla på tangenter eller plita med pennan i häftet. Vem hade trott det för tio år sedan, att jag skulle sitta hemma och sticka sockor, med två katter bredvid mej i soffan?? Inte jag iallafall! ;))

-TVÅ katter?? Ja, ibland så bara vet man. Det var inte alls planerat, inte på ett medvetet plan. Till mitt försvar hade jag inget val när jag såg henne, det var bara att hämta hem henne. Hon flyttade in när månen var full i augusti och fick namnet Luna (måne), som sedan skarvades i med Lilith Magdalena när vi lärde känna varandra lite mer. Trixie (som inte var en frass, har bytt ut namnet Sixten mot Lakshmi Picatrix Balthazar) har en ängels tålamod med den lilla svarta som verkar gå på raketbränsle. Att de blivit så otroligt fästa vid varandra med sina helt olika personligheter värmer mitt hjärta, och ja, ormen Zack är fortfarande föremål för stort intresse och beundran, också för kattfröknarna. Det finns mycket jag kunde berätta om kärleken och glädjen till djuren, det tror jag att alla som har, eller haft, älskade husdjur kan förstå. I samband med Lunas ankomst upplåter jag inte längre mitt hem för olika behandlingar, och eftersom jag nu träffat alla som varit på Metatronskanningar i mitt hem kommer jag inte att göra något skilt inlägg om hur man tolkar sina resultat.

Lakshmi Picatrix Balthazar & Luna Lilith Magdalena myser i soffan.

-Hur gick det då med utredningen efter den anafylaktiska chocken?? Ganska snabbt anade jag att det måste bero på någon smakförstärkare som gömmer sej bakom ordet “rökarom”. Min största misstanke var E621. Bara några dagar innan julafton ifjol så blev vi uppringda från barnpolikliniken på Malmska, och det verkade plötsligt brinna i knutarna för att genast få in min son på diverse blodprov -så där en månad efter att han hamnade in akut med ambulans från skolan- och han skulle även utredas för ifall han har dold astma. Dold astma?? Jag kollade upp vad dold astma är för något, och kom fram till att han har ju inte ens de symptomen. Men hey, vad vet jag? ;))

Nåväl, det var bara att gå med på den undersökningen även om den kändes helt onödig, annars riskerar man råka ut för myndighetsövergrepp och få en barnskyddsanmälan på sej till ingen nytta. Vid denna utredning så mättes först hans lungkapacitet, helt omedicinerat. Sedan skulle det intas astmamedicin (Ventoline), för att 15 minuter senare kolla lungkapaciteten igen. Allt hade nog varit helt i sin ordning med detta test om hans lungkapacitet skulle ha varit ens lite dåligt i början av testet. Men men. Han hade jättebra värden. Medicinen intogs sen enligt sköterskans anvisningar, och jag passade på att fråga om hon känner till “biverkningarna” på den medicinen, en fråga som inte alls var uppskattad. Jag måste säga att jag har “lite” svårt för att behålla förtroendet för sjukvårdspersonal som tycker att föräldern ska hållas ute i väntrummet bara för att man vill diskutera de kemikalier som ska stoppas i ens barn, speciellt om de inte ens behövs?? Är det bara jag eller?? Min son uppmanades därefter av sköterskan att gå och skölja munnen efter medicineringen med Ventoline, för att inte få svamp i munnen, och där stod jag som ett levandes frågetecken för jag trodde det var Flixotide som kunde ge den biverkningen. Jag blev så konfunderad att jag gick in på FASS.se och läste på lite medan vi väntade i väntrummet. ;)) Rekommenderar ALLA att läsa på om ALLA mediciner på FASS.se innan man tar dem, bara så att man åtminstone VET vad man stoppar i sej eller i sina barn, och vilka “biverkningar” som riskerar dyka upp.

Läkarbesöket strax efteråt bekräftade det vi redan hade sagt: Han har ingen dold astma. Han har en väldigt bra lungkapacitet, helt medicinfritt, och den blir inte ännu bättre av att pumpa in Ventoline. Vi fick svar på blodproven också, och de visade inget som skulle kunna förklara en anafylaktisk chock. Vi fick remiss till Vasa för pricktest. Pricktest. Jag hade begärt ett ELISA-test, men läkaren påstod att det inte var möjligt. Vid den här tidpunkten hade vi via den komplementära vården fått veta att min sons hjärta reagerar negativt på just de skinkstrimlor som innehåller rökarom, och det är inte griskött i sej som är skadligt för hans hälsa. Det här var något som läkaren vägrade diskutera sakligt, istället rapade hon upp den där urgamla skåpmaten med diverse härskartekniker och ville istället ivrigt undervisa oss i konsten att använda en Epipenna, trots att den biten redan var bekant för oss. Vi uppmanades att skicka YouTube-klipp om Epipennans använding till alla som sonen övernattar hos. Fokus låg på hur man hanterar en anafylaktisk chock, istället för hur man undviker en sådan. Upplevelsen i sej var något i hästväg. Tur att jag har den inspelad, annars skulle man knappast bli trodd. Ska försöka hålla mej från att ladda upp det på YouTube, för det kunde verkligen bli pinsamt. ;))

Pricktestet i Vasa gick väldigt smidigt. Både läkaren och sköterskan var trevliga och sakliga. De verkade också uppriktigt bekymrade över att inte hitta något som skulle ha kunnat orsaka en anafylaktisk chock. Omfattande blodprov hade igen tagits en månad i förväg, för analys i Helsingfors denna gång. Visst, han hade lite reaktion på karragen på pricktestet, men det var en alldeles för svag reaktion för att ha kunnat ge en sån stark reaktion som anafylaxi. Inte ens E621 gav några utslag att räkna med. Då återstår bara en fråga: VAD exakt innehåller ämnet “rökarom”?? Tro det eller ej, men det är en välbevarad “affärshemlighet”. En giftig sådan vill jag påstå.

Pricktest i Vasa.

Jag hade med mej en utskrift på mejlet jag fick i januari från Snellmans kundtjänst, till läkaren i Vasa, och bad henne lägga in den i sonens journal, med motiveringen att den dagen det inte längre är hemligt (om än lagligt hemligt) vilka kemikalier som gömmer sej bakom “2065/2003 eur lex” och “1321/2013 eur lex” så kommer vi förhoppningsvis att hitta svaret på vad som orsakade den anafylaktiska chocken. Numera undviker vi allt som innehåller arom & rökarom, oavsett vem som står som tillverkare. Sen finns det tillverkare som jag bojkottar eftersom de inte längre har mitt förtroende.

Först fick jag ett mejl från VD´n, som jag svarade på. Därefter återkopplar företaget “anonymt”. Vet inte heller om jag skulle vilja vara ansvarig genom att lägga mitt namn under en text som i princip skvallrar om att inte ens tillverkaren för rökarom behöver uppge vilka kemikalier som gömmer sej i rökaromen. Kan man då dra slutsatsen att inte ens personalen på Snellmans Köttförädling AB vet vad som läggs i maten?? Jag beklagar den dåliga bildkvalitén.

Jag lägger in en bild på mejlet här, om inte annat så för att vi alla ska förstå att oavsett vilka säljande sagor en marknadsförare kokar ihop för ett företag, så behöver det inte betyda att de ens själva vet vilka kemikalier som ingår i deras produkter. Att det verkligen får gå till så här övergår mitt förstånd, och jag gör verkligen mitt bästa för att inte döma någon av de inblandade på köttfabriken. Jag tänker att de kanske inte vet bättre. Inte ens han på en hög chefspost som skröt åt mej om att deras produkter fortfarande innehåller giftiga kemikalier, men att de sett till att gömma dem väl. Nu vet vi åtminstone var de är gömda. Det tackar vi för! Här kommer ett par bilder från matfusket.com om tillsatser vi inte vill ha i vår mat.

Jag litar på att skolköket inte längre serverar mat innehållande E621, karragen, arom & rökarom åt min son, på skriftlig begäran av hans far. Jag är väldigt tacksam för de möjligheter vi har fått för att stärka hans immunförsvar, istället för att rasera det. Det är också väldigt skönt att han är så pass stor och ansvarsfull att han själv läser innehållsförteckningar och lägger bort de värsta bovarna.

Trixie älskar blommor. På ett sånt sätt att jag måste ha koll på vilka blommor som inte är giftiga för katter.

-Under sommaren och hösten bjöd livet mej på två olika käftsmällar som senare visade sej höra ihop. Den ena var orsakad av den andra, men det visste jag inte då. Jag upplevde en djup ledsamhet, och i smärta och sorg överträffade de två käftsmällarna tillsammans allt av trauma jag någonsin upplevt tidigare. Jag klarade av att hålla masken utåt, och tackade högre makter för att min son befann sej på annan ort båda gångerna, inklusive flera dagar efteråt. Idag är jag full av tacksamhet för mina äkta vänner, de som verkligen såg vad det hela handlade om och som så villkorslöst ställde upp för mej och hjälpte så att jag även kunde se det hela som en välsignelse, redan efter ett ganska kort tag. För det är faktiskt så, att hade inte livet serverat mej dessa utmaningar så hade jag aldrig fått se ursprungskällan till det hela, och mycket annat med det. Idag är jag mer harmonisk och tillfreds än någonsin tidigare, samtidigt som jag är fullständigt medveten om var gränsen går för vilken skit jag inte längre tar, oavsett vilka avsändarna är. Alla har vi våra gränser, och mina har minsann blivit uppdaterade till en helt ny version. Jag har mina närmaste vänner att tacka, och jag är så djupt tacksam, inte bara från hela mitt hjärta, utan från hela min själ. Tack för att jag får vandra här på jorden tillsammans med er!! Ni vet vem ni är.

En del av en teckning som hamnade i min anteckningsbok, som jag strösslade glitter på.

Vad annat? Jo, jag har tänkt på det här med julkalender, både på bloggen och i verkliga livet. Jag tror inte det blir någon på bloggen i år, jag har nämligen så många sockor som borde stickas och stuvas ner i tomtens säck. ;)) Men, jag bjuder på en superbra idé, ifall man är en tarotnörd som mej, eller känner en sådan, så är det en superbra idé. Om inte så bara strunta i det och köp en ekokalender av valfritt slag. Jag kom på idén redan innan lillajul förra året, men för sent för att hinna verkställa före första december. I år var jag ut i väldigt god tid, och har alltså gjort julkalendrar av tarotdäck. I kuvert nr 1 hittas alla Äss, i kuvert nr 2 hittas alla Tvåor, och så fortsätter det ända till den 14:e, då det är dags för ett par kort från stora arkanan per dag, för att i kuvert 24 finnas de fyra sista korten i stora arkanan. Då tänker jag att man för varje dag kan lära sej något nytt om just de kort som man fått den dagen. Jag tycker att idén är helfestlig, speciellt om man vet med sej att mottagaren har intresset. Tarot är ju faktiskt ett av mina stora intressen, och ett ämne jag gärna fördjupar mej i genom att lyssna, samtidigt som jag stickar. För egen del tror jag att jag ska införskaffa en julkalender med ekologiskt te. och njuta av de olika smakerna. Jag har hällt i mej rätt stora mängder grönt te i många månader nu, av hälsoskäl, så lite omväxling ser jag fram emot. Det har tagits en del blodprover på mej under året, och senast jag fick provsvaren så var personen som lämnade ut dem uppriktigt förvånad över hur jag hade lyckats förbättra vissa värden så bra enbart med naturliga preparat och kosten. Så länge jag får välja de alternativ som känns rätt för mej så är jag nöjd, och jag tycker ingen ska fråntas den rätten. Jag känner varm uppskattning för sjukvårdspersonal som respekterar att jag tackar nej till vissa undersökningar och behandlingsformer som jag inte vill genomföra, det ska vara sagt! Men, tillbaka till julkalendern. Den som VILL läsa om olika varningssignaler på narcissism kan med fördel leta upp julkalendern från år 2017, och den som VILL läsa mer om olika tips för välmående kan söka upp julkalendern från år 2018. Bloggen kommer att finnas kvar, man kan närhelst man önskar leta fram ett inlägg man vill läsa, även om jag inte uppdaterar så ofta.

Luna struntar i att äta blommor, istället boxar hon av dem, en efter en, så länge vasen står kvar. Hon springer också ofta omkring med saker i munnen, så man vet aldrig vad man hittar var numera…

-Slutligen: Den som hälsat på hemma hos mej och sett Systrarna Bus in action är knappast förvånade över att vi INTE kommer att ha någon julgran detta år. Men för att kompensera bristen på nöjet att ha en julgran att härja i så letar jag nu efter det perfekta klättertornet som vi kan hänga lite julgransprydnader i, kanske med en stjärna uppe i toppen? ;)) Eftersom jag vet ganska exakt vad jag vill ha så är det inte alltid det lättaste att hitta det. Färgen är väldigt viktig, liksom storleken. Leopardmönstrat ska det vara, för att bägge katters katthår ska smälta in i miljön. Jag tänker mej en hybrid mellan Trazan & Banarnes djungelkoja, en Kalle-Anka-julgran och Pimp-My-Ride. Om någon vill vinna mitt hjärta så kan man erbjuda sej att bygga en enligt mina önskemål, tillsammans med mej. Jag förbehåller mej dock rätten att förkasta anbud utan vidare motivering. ;))

Önskvärt utgångsläge för årets julgran hemma hos oss. Leopardtyget är obligatoriskt, övriga färger finns i överflöd. Bilden är en skärmdump från nätet, en slutsåld produkt.

Nu tror jag väl att jag plockat upp de flesta lösa trådar som hängt på bloggen, och det är nästan så jag inte ens minns alla grejs som ska fyllas i i olika fält för diverse inställningar här på bloggens adminsida. Så förlåt mej alla mina tekniska missar! Tanken att publicera ett inlägg idag, den 11.11.2019 var ju god, och som vanligt går tiden alldeles för fort när man har roligt, så nu får jag skynda mej här för att få upp allt innan midnatt. Osökt kommer jag att tänka på Askungen. Osökt kommer jag också att tänka på den nya Disneyfilmen Malificent. Se gärna ettan före tvåan, det är det värt.

Ha det gott, och dela gärna!

Från dödsångest till livsglädje

Dödsångest? Jag?? Är det mina egna rädslor som huserar i mitt energifält, eller bär jag på arv från tidigare generationer? När jag tagit hand om mina känslor, speciellt de undermedvetna rädslor jag inte ens vetat om, vilken diet kan då minska risken för den där hjärtattacken jag verkligen inte vill ha? 

Nyligen påmindes jag om mitt allra första möte med Benny Rosenqvist, ett möte för ungefär 3 år sedan. Det var ett omvälvande möte som gjorde mej väldigt gott, för han såg och förmedlade så mycket vackert som jag ännu skulle komma att uppleva i detta jordeliv. Det fanns bara ett enda dystert kort bland de nio som beskrev viktiga aspekter av mitt liv. Det kortet befann sej i mittersta mitten, och han förklarade att det fanns fysiska skador på mitt hjärta, orsakade av djupa hjärtesorger. Han försäkrade att allt skulle komma att läka ut, och att mitt hjärta skulle bli helt friskt igen. 

3 svärd, från The Psychic Tarot av John Holland. Fotat med min mobil.
Läs mer

Einstein, David & Metatron

Jag tvekade inte en sekund när han bad om mitt nummer, och jag väntade faktiskt ivrigt på att han skulle höra av sej. Vilket han tack och lov gjorde!


Det är ingen hemlighet att allt omkring sonens anafylaktiska chock har tärt rejält på mina krafter (Om du inte har läst det inlägget kan du göra det här: https://lyckligarenu.com/den-anafylaktiska-chocken-som-kunde-ha-dodat-min-son/ ) och jag hade redan tidigt i december fridlyst hela januari för att hinna ifatt mej själv och kunna ta hand om sonens hälsa på bästa sätt. Som egen terapi har jag stickat en hel del vantar och sockor (vem skulle ha trott det?? ;))) samtidigt som jag kollat intressanta dokumentärer och gjort en del efterforskningar på ämnen som lockat och stundvis roat mej, gosat med husdjur, vilat, samt umgåtts med mina närmaste vänner. Min aktivitet på bloggen och sociala medier har varit så gott som obefintlig.

LÄS MER

Julefrid är vad jag önskar dej!

Min önskan till dej är att du får uppleva julefrid, oavsett om du tillbringar julen ensam eller tillsammans med andra.

För många är julen väldigt annorlunda i år, och för en hel del människor är den nästan som vanligt. Det mest positiva med ”rekommendationerna” från våra myndigheter är att det faktiskt finns många som rent av njuter av den första julefriden någonsin. Detta för att de i år kan välja bort att umgås med ”giftiga personer”, utan att behöva ta skit för sitt beslut. Visst, det är lite tabu att berätta att man njuter av att slippa umgås, och visst finns det också många som lider av att inte få umgås!

För min del har känslorna varit mer på ytan i år än tidigare år, trots att jag varit ensam många jular förr. Det händer massor ute i världen (som det tigs om i fulmedia), och i vänskapskretsen hittas olika livsöden som också berör mej väldigt starkt. Min homeopatiska behandling jobbar på att läka djupa känslomässiga sår, samtidigt som min kropp reagerar starkt genom att läka sånt som gått sönder i kroppen under trauman många år tillbaka i tiden. Så ja, jag är ovanligt känslosam just nu, samtidigt som jag har en övertygelse om att allt är precis så som det ska vara just nu, oavsett vad som sker.

Fotograf Dieter Berghmans: ”Even when it rains and it looks messy outside……just look beyond the mess and get lost in the beauty in front of you!”

En trist sak är den censur som trappats upp enormt i år, och precis lagom till jul (23.12.2020) så blev t.ex Swebbtv eliminerad från youtube, permanent. Det positiva är att Swebbtv sett detta komma, och har byggt upp en egen plattform för att förmedla en del av vad som sker i världen. Du hittar dem på www.beta.swebbtv.se där de har laddat upp en hel del material för julhelgen.

På youtube hittas annars ett samtal som jag lyssnade på för några dagar sedan, som jag tyckte var så bra att jag ville dela med mej av här. Jag har länge tyckt att det som sker i världen just nu är precis lika skruvat som en relation med en narcissist/psykopat/sociopat. Alla ingredienser finns med, inte minst Stockholmssyndromet! Skillnaden är bara att det verkar vara kollektivt istället för privata relationer. Lyssna gärna på MODIGA MÄNNISKOR MED CONNY ANDERSSON.

En annan kanal jag gillar är Wake Up Globe, och där hittas många intressanta diskussioner på svenska. Tyvärr har också mycket censurerats, så det gäller för alla att vara kreativa så vi kan fortsätta ha vår åsiktsfrihet och yttrandefrihet, för vad har vi för framtid utan frihet??

Själv njuter jag av min frihet att själv välja vilken mat jag vill äta och dricka. Att mina paket innehåller precis det jag mest önskat, eftersom jag köpt de flesta själv. När jag minns tillbaka på flera av tidigare jular som firats med många andra, så vill jag absolut inte byta. Alkoholstinna besserwissrar har aldrig varit mitt förstahandsval, och inte heller otrogna smygknarkare. Men visst, jag är lyckligt lottad, för visst blir jag tårögd av glädje när det ringer på dörren på självaste julafton, och en kär vän kommer med överraskning och kram samt en liten pratstund. Att få en glimt av någon man verkligen håller kär höjer livskvalitén -och stärker därmed immunförsvaret- enormt.

Nu vill jag önska dej en riktigt fridfull fortsättning på julhelgen! ❤️

Mina varmaste tankar till vänner och anhöriga som upplever avgrundsdjup sorg och förtvivlan just nu ❤️ Ta hand om er själva, och varandra ❤️

Gott Nytt 2020!

Min nya tavla, målad av Susanne Broända. Den handlar om drömmar som blir sanna.

Nu är det dags att säga farväl till 2019, ett år som jag tror att upplevts som ett ganska vilt år av många, och välkomna ett helt nytt år, 2020. 

Själv trodde jag att jag hade mina svåraste utmaningar bakom mej, men 2019 bjöd på ytterligare käftsmällar som visade ett helt nytt djup av smärta och sorg. Men det är klart; väljer man att skriva öppet om narcissism och uppmärksammas för det så finns det nog fler än en handfull som gör sitt yttersta för att misskreditera en och jämna en med marken. Nu känner jag tacksamhet, för det var verkligen en förklädd välsignelse eftersom det gett mej nya insikter, mer inspiration, och en styrka jag inte trodde att jag hade. Tack!! ♥♥♥

Det sägs att i nöden prövas vännen, och om det är något som 2019 verkligen har lärt mej är hur snabbt man kommer upp på benen igen när man har goda vänner som verkligen bryr sej om ens bästa. Hade det inte varit för er så hade livet varit tyngre. Mitt varmaste tack, ni vet vem ni är!! ♥♥♥ 

Jag vill även här tacka Susanne för den fantastiska julkalendern som kändes som en hel skattkista full med guld. Tack!! ♥♥♥

Eftersom jag hade plockat in allt material som Susanne hade skickat åt mej i förväg så visste jag vad som gömde sej bakom varje lucka. Det var speciellt en lucka som jag tog till mej mer än någon annan, och det var lucka 24 (Du hittar den HÄR). Jag tog den till mej såpass grundligt att jag kom av mej när jag skulle lägga upp en God-Jul-hälsning på instagram & facebook, natten till julafton, och har sedan dess tagit en spontan paus från sociala medier. Jag har alltså inte varit inne på varken instagram eller fb, och jag vet inte heller hur länge den fastan pågår, det visar sej. Mina blogginlägg publiceras automatiskt på Lyckligare Nu sidan. 

Men ja, om jag finns på din vänlista eller bland dina följare och inte har gillat eller kommenterat något alls, så beror det bara på att jag inte ens sett dina inlägg. Det är alltså inget personligt. ;))

Jag vill också tacka alla som läser min blogg, alla som tipsar om den och alla som delar inlägg. Tack! ♥ Det känns bra att veta att den energi jag lagt ner på att skriva fortsätter att hjälpa andra, även långt efter att det skrivits och publicerats. Även om jag inte publicerar regelbundet numera, så kommer bloggen att finnas kvar. Ett speciellt tack vill jag även rikta till er som skriver till mej via bloggen, även om jag inte alltid har möjlighet att besvara alla enskilt. Jag vill tacka därför att det ni skriver till mej bekräftar att vi verkligen måste öka medvetenheten om detta enorma samhällsproblem. Tack också för alla förtroenden i era berättelser! ♥♥♥

Det viktigaste rådet jag vill ge åt alla som kommit till insikt om att de lever, eller har levt, med någon som verkar ha en personlighetsstörning, är att mana till försiktighet gällande all kommunikation, speciellt online. Ibland räcker det inte bara med att byta lösenord, utan man kan behöva skaffa helt ny elektronik som man enbart kopplar till helt nyskapade e-postadresser som med fördel hålls hemliga. Jag har sagt det förr och jag säger det igen; bli inte förvånad om det finns hemliga spionprogram på din mobil, och hemliga spionkameror i ditt hem. 

Även om du kommit till en punkt där du inte längre är rädd för förövaren, och inte bryr dej ifall denne spionerar på allt som blir kommunicerat, så blir det sällan mysigt ifall den personen går in och skriver i ditt namn, med din identitet, utan att du vet om det. Det blir ju ibland jag som får de märkligaste meddelanden av dej, som får mej att inse att det är någon annan som försöker ställa till oreda -i ditt namn. Och ja, det säger väl sej självt att jag inte lägger energi på att skriva så mycket till svar om jag misstänker att det är nån psykopat som trollar sin före detta frus konto och försöker få mej att nappa. Hellre skriver jag på bloggen, så kommer det fler till nytta, och de psykopatiska narcissisterna blir svältfödda på den energi de hungrar efter. 

2020. Idag är det 20 år sedan jag skålade in det nya millenniet på Rådhusplassen i Oslo. Det slog mej när jag kollade den norska serien Exit tidigare idag. Jag visste att serien var baserad på verkliga händelser, utifrån berättelser som fyra finansmän i Oslo delgett till en journalist. Nu har jag inte levt med någon norsk finanshaj, men det finns inget i serien som chockerade mej, och jag tror helt säkert på att allt är sant. Jag har ju sett exakt samma, bara med den skillnaden att det rörde sej om betydligt mindre pengar. Mindre hus, Svensson-bil, amfetamin istället för kokain, billiga lösnummer. MacBook Air som köps i hemlighet på avbetalning. Alltså avbetalningen är en hemlighet, inte själva inköpet, för man måste låtsas vara tät.  Jämför man utelivet i Oslo med utelivet i Jeppis så är det en enorm skillnad, men psykisk- & ekonomisk misshandel är lika illa oavsett var. Att sterilisera sej i smyg för sin fru, att skratta roat efter att närmaste vännen under en snedtändning misshandlat en av kvinnorna de valt för kvällen. Ja, allt finns också där i Exit, om än i en betydligt “lyxigare” version. Se serien om du inte gjort det. I Finland hittas den på Arenan, lägg till textning om du är ovan med norskan. I Sverige hittas den på SVT play. 

Hur gick det då med mitt nyårsfirande för 20 år sedan i Oslo? 

Jo, jag var inbjuden till en väldigt fin fest, och flera jag kände skulle vara där. Hade hört att det skulle vara väldigt festligt så jag skaffade en snygg långklänning i nån millennium-edition med tillhörande halsband, och såg verkligen fram emot partyt. Det märkliga var att när kvällen infann sej så gick vi bara över till grannen till han som jag bodde hos i Oslo, och jag kände mej väldigt överklädd. De som befann sej där såg förvånade ut över att vi kom, och det berodde kanske delvis på att de mer var ett gäng som hängde med lite öl & chips. Vi stannade inte länge. Inte för att det inte var fint nog, utan för att det var en helt märklig stämning. Nåväl, champagnen var med till Rådhusplassen och det var både häftigt & festligt bland 100.000 skålande norrmän. En upplevelse att minnas helt enkelt, även om kvällen inte alls var som jag hade förväntat mej.

Jag hade ingen aning då, jag tyckte bara att allt var så himla konstigt med den där festen. Detta var ju långt före sociala medier, och min inbjudan var muntlig via en annan person, från en person som jag bara kände ytligt. Vad jag fick reda på senare var att den fina festen jag hade blivit inbjuden till hade varit väldigt lyckad. Den hade hållits hemma hos en kille som bor väldigt fint, och han hade haft en inhyrd privatkock där den kvällen, och maten hade varit gudagod. Vad som egentligen hände var att killen jag bodde hos i Oslo drog iväg med mej på en hitte-på-fest hos sin granne istället, för att inte riskera sina egna odds genom att gå med mej på festen dit jag var inbjuden av en väldigt karismatisk kille, jämnårig med mej. 

Nåväl. Tur att det inte slutade värre än det gjorde. Du som sett serien YOU på Netflix vet säkert vad jag menar.  Om du inte sett den så se den! Det är skrämmande mycket som är bekant även i den. Du hittar trailern HÄR

Om du vill se Exit i Finland så hittar du den HÄR

Att se de båda serierna är kanske lite väl magstarkt om man är känslig, men ändå något jag rekommenderar för alla som vill få en större förståelse för vilka monster som rör sej bakom de vackra fasaderna.

Istället för att stöpa “Nyårslyckor” för att spå sin framtid så kan man ta en titt i sin cappuccionkopp. ;)) Vad ser du?

Nu återstår bara att önska alla och envar ett riktigt Gott Nytt År 2020! 

Jag skålar in året alkoholfritt, för att jag vill! Och det är min önskan att du får ta emot det nya året precis så som du vill! ♥

Kram, Annika

Dela gärna! ♥