Lilla Nordkorea?

Det sägs att kärt barn har många namn. Staden jag bor i har flera smeknamn, och ett av dem är Lilla Stockholm. Vi har nämligen stadsdelarna Norrmalm, Södermalm, Västermalm och Östermalm här. I staden har det dykt upp en liten restaurang under namnet Lilla Ukraina, och ute vid havet har någon sett det lämpligt att måla blå/gula flaggor på tallarna längs med en vandringsled i något som bär namnet Sammetsskogen. 

Det är just platsen där ute vid havet som är scenen för följande skådespel, och helt osökt känns namnet Lilla Nordkorea som något självskrivet. 

Låt mej förklara. 

Hemlighetsmakerier eller missförstånd?

När en förenings styrelse sysslar med hemlighetsmakerier, och undanhåller relevant information från sina medlemmar så kunde man i den bästa av världar tro att allt beror på ett missförstånd. 

Man skulle ju tro att om en eller flera föreningsmedlemmar önskar att få se föreningens stadgar, och/eller avtal som föreningen ingått med olika parter, så skulle styrelsen plocka fram dem på momangen. Eller borde det inte rent av vara en självklarhet att styrelsen ser till att dela ut varsitt exemplar till alla, antingen bifogat i ett mejl, eller utskrivet på papper inför ett möte? 

Som en registrerad förening så är det ju inte upp till styrelsen om de vill visa upp dokument som undertecknats i föreningens namn, eller inte, utan det är rent av obligatoriskt. 

Visst är det märkligt när det kallas till möte, och det är stadgeenliga ärenden som ska tas upp, men möte efter möte så saknas punkten ”Övriga ärenden”. Det kan ju självklart också vara ett missförstånd -men vad om det blir tydliggjort av den som håller i ordförandeklubban att det inte finns några övriga ärenden, och absolut inget ärende som det ska beslutas om på mötet, redan halvvägs in på föredragningslistan? 

Förtroendeskapande?

Vad om man på mötet med barska ordalag hotar hela den sittande församlingen med att det vidtas åtgärder om någon så mycket som tar kontakt med markägaren igen (i detta fall Staden)? 

Vad om man gör det strax efter att man lagt ut texten om att den största kritiken som riktats mot området/föreningen/långtidscampingen är att det varit för slutet, och att vi nu måste börja öppna upp mera och bemöta främlingar som flanerar på området med leenden och vänlighet? 

Bakom järnridån

Ja, alltså informationen är tydlig: 

Här bakom järnridån är det styrelsen som bestämmer precis ALLT. Markägaren har ingenting att göra med stället överhuvudtaget. Men nu måste vi alla tänka på att förbättra verksamhetens rykte, så se till att ni är glada och öppna åt alla som kommer hit utifrån, men Gud Nåde Er om ni vågar ifrågasätta den allsmäktige styrelsens förehavanden, då vidtar vi åtgärder! 

Man hotar alltså sina egna föreningsmedlemmar för att skrämma till tystnad. 

Är det förtroendeskapande? Är det att skapa god stämning på området? Är det ens värdigt den uppgift man fått förtroende att sköta? 

Det är ju snudd på tragikomiskt att få den ampra predikan, speciellt med tanke på att det sitter styrelsemedlemmar på plats som har som ovana att inte alls hälsa eller möta en med blicken fastän man upprepade gånger möts i olika sammanhang där de med något slags folkvett säger hej, eller nickar. 

Men det är klart; reglerna gäller ju inte för alla. 

Vad säger markägarens representanter?

Fast det sade markägarens representant åt mej att de gör. Ja, alltså att reglerna gäller alla, oberoende status, så de gäller även styrelsemedlemmar. Sen är det en annan sak att vissa tror sej stå över både regler samt lag och rätt. Fortfarande. Till dags dato. Midsommarafton 2023.

“Tydliga regler kommer att finnas som bilaga till arrendekontraktet. Alla inklusive styrelsen ska givetvis följa de här reglerna. Hur ordningsreglerna skall följas upp står i arrendekontraktet.”

“Föreningens styrelse har haft gott om tid att diskutera igenom kontraktets innehåll med sina medlemmar innan den har tagits upp i nämnden.”

“Efter att arrendekontraktet skrivs under, så kommer staden att följa upp att arrendekontraktet följs. I enlighet med det som står i kontraktet har föreningen och dess styrelse åtaganden, som de ska utföra. Föreningen har inte tidigare haft ett så stort ansvar och vi vill under denna 2-årsperiod utvärdera om en förening på egen hand kan driva husvagnsområdet. Vi kommer också att göra en inventering av ekosystemtjänsterna i området, då trädbeståndet har kraftigt minskat. Den kommer att resultera i en separat plan som följs upp.”

Mika Hakosalo, 2.5.2023

Han sade även att han ville hålla ett info för alla föreningsmedlemmar, så att vi alla får info direkt från Staden (som är markägaren), och där vi kunde ställa frågor om sånt som var oklart. Vi skulle också få information om detaljplaneprocessen som pågår för området, samt ett slutdatum för när fasta konstruktioner på arrenderutorna ska vara borta. 

Stadsutvecklingsdirektören ville dock vänta med info-tillfället tills början av Juni, eftersom en ny Stadsträdgårdsmästare skulle börja jobba då, och han ville ha med honom på mötet för ekosysteminventeringen som ska göras. Det är nämligen så att trädbeståndet minskat kraftigt, och detta ska då eventuellt kompenseras.

Den 23.5 frågade jag Staden i ett mejl om plats och tid bestämts för infot. Till dags dato, en månad senare, har inget svar inkommit. 

Märkligt. Eller så inte. 

Varför?

Varför vill inte de två styrelsemedlemmarna som undertecknat ett arrendeavtal i föreningens namn att vi medlemmar får information om avtalets innehåll? Har någon förutom de två styrelsemedlemmarna ens sett det slutliga arrendeavtalet i sin helhet? Någon utöver den andra parten, markägarens representanter? 

Varför hotas vi med att det vidtas åtgärder om vi tar kontakt med någon på Staden igen? När jag var i kontakt dit så var Stadsutvecklingsdirektör Mika Hakosalo väldigt mån om att vi alla måste få veta exakt vad som gäller på området. Infot var ju rent av hans idé, då när jag berättade att vi inte fått se arrendeavtalet. Han skickade t.om foton på utvalda delar av det slutliga arrendeavtalet åt mej. 

“Utifrån vad du skriver, så känns det som att vi bör organisera ett info för alla medlemmar, där ni får information direkt från staden både gällande arrendeavtalet och detaljplaneprocessen samt kan fråga oss om det är något som är otydligt. Jag vill dock vänta tills juni, eftersom vi får en ny stadsträdgårdsmästare och jag vill gärna ha med honom som expert för inventeringen av ekosystemtjänster.”

Mika Hakosalo, 4.5.2023

’Allå, ’allå, ’emliga armén; När blir Stadens infomöte av?

När blir Stadens infomöte av?? 

Det lär ju vidtas åtgärder mot mej om jag kontaktar någon på staden igen ~med vilken juridisk rättighet kan man ju fråga sej~ så kanske någon läsare vill ta sej an ett hemligt underrättelseuppdrag i detta drama…? 

“Systemet som vi hade innan har inte fungerat, varken för er eller för staden. Det har funnits regler, men de har varit otydliga och kunnat tolkas på flera olika sätt. I det nya systemet, som nu testas i två år, så har staden ju först och främst ett avtal med föreningen, men vi har också försökt att så tydligt som möjligt redan i arrendekontraktet definiera vad som gäller för hyresplatserna (se nedan). Vid infotillfället, så går vi igenom och förtydligar den här paragrafen. Frågan om fasta konstruktioner, som redan finns och som inte är i enlighet med denna paragraf kommer att hanteras på infomötet och hyrestagaren får ett slutdatum tills dessa ska avlägsnas.

Samma sak gäller ordningsreglerna som finns längre ned i samma paragraf. Dessa måste gås igenom på infomötet och förtydligas. Frågan om husdjur är viktig, den gäller ju inte bara katter och hundar, att alla har en klarhet över vad som gäller och om/och när man som husdjursägare bryter mot ordningsreglerna. Sedan kan ju inte ordningsreglerna vara i strid med lag och rätt som du påpekar.

Det är viktigt att alla har en och samma bild av de här sakerna, så att när en ny hyresgäst kommer, så kan i princip vem som helst berätta hur man får göra på området, vad som är tillåtet och inte.”

Mika Hakosalo, 8.5.2023

Jag tror ju inte att kritiken från markägaren om att vi måste vara mer öppna alls handlar om att vi som bor på långtidscampingen måste visa upp en glansbild åt utomstående flanörer, utan jag tror att kritiken som lagts fram handlar om att styrelsen måste vara mer öppen gentemot föreningsmedlemmarna. 

Trasiga Telefonen

Men som de flesta läsare av denna blogg redan förstått så finns det vissa typer som modifierar den kritik de själva fått, och riktar den mot andra istället. Den Trasiga Telefonen är ju så otroligt behändig att ha när man njuter av att rådda till det för andra. Allt som går in i den ena ändan kommer ut som något helt annat i den andra, och däremellan finns det otaliga knasigheter som inte stämmer överens med någonting alls.

Som jag redan konstaterat; Här verkar det finns det en bottenlös brunn att ösa ur när det gäller skrivmaterial. Har man månne yttrandefrihet i Lilla Nordkorea? 

För att vara på den säkra sidan så befinner jag mej på Södermalm i Lilla Stockholm både i skrivande & publicerande stund. 😉

Vad vet vi med säkerhet?

Fast vad vet vi egentligen om Nordkorea, annat än det som media tutat i oss? Ungefär lika mycket som vad som egentligen försiggått i Ukraina. 

Vad som däremot är säkert är att det finns några tydliga kriterier för att identifiera en sekt.

-Ingen transparens.

-En karismatisk ledare.

-Man får inte ifrågasätta eller kritisera.

-Den som ifrågasätter eller kritiserar blir utfryst och bestraffad. 

Förmågan att se igenom folk

“Även om synen försämras med åren, så förbättras förmågan att se igenom folk” // citat från en av mina goda vänner.
Katten på bilden har allt med blogginlägget att göra.

Läs gärna mitt föregående blogginlägg; Kollektiv villfarelse

Jag är fullt medveten om att mina katter varken är de första eller de enda katterna som rör sej på området. Jag vet också att den som klagar på två steriliserade honkatter har egna inre sår, och tar ut sin ilska & frustration på två små oskyldiga djur istället för att reda ut sina personliga problem. Kanske det börjar bli dags nu att ta itu med sina egna inre angelägenheter istället? 

Mina katter rör sej fritt, med lagens rätt, på stadens mark. Skulle nån kräva ersättning av mej för sanering i deras husvagn eller tält så ska den påstådda urinen dna-testas först. 

Jag är även fullständigt medveten om att det finns varbölder som med ren illvilja uppviglar andra till att framföra både elaka och osmakliga kommentarer till medmänniskor som helst bara önskar lugn och ro. Varbölder som inte bara sprider lögner som de tror är sanna rykten, utan som kokar ihop ljugsoppan med flit. Blir man konfronterad eller ifrågasatt så kan man ju alltid dra fram ordet missförstånd. Mer om ordet missförstånd i nästa (?) blogginlägg.

För vissa är det tydligen extremt provocerande om någon annan är nöjd, glad & lycklig. 

Får man ens vara lycklig?

Får man ens vara lycklig i Lilla Nordkorea, eller vidtas det åtgärder mot det också?? 

Med önskan om en fridfull midsommar, med eller utan Fridens Liljor under huvudkudden,

Annika

Dela gärna 💚

Ps. Jag blir extra glad om du som är prenumerant går in på min blogg och läser inlägget där, fastän du fått det i sin helhet till din e-post. Jag har nämligen inte riktigt koll på de tekniska inställningarna och det är synd både på bloggtrafik/statistik och att eventuella korrigeringar efter publicering inte återfinns på versionen i din inbox. Ett varmt tack till dej min läsare & prenumerant som gjorde mej uppmärksam på saken. Förhoppningsvis får jag lite hjälp med den tekniska biten snart.

Kollektiv villfarelse

Vad händer när någon i en grupp påstår något som inte är sant, och de övriga i gruppen sväljer allt med hull och hår som om det vore en absolut sanning -utan att varken tänka efter själv, eller kolla upp fakta? Vad blir följden när gruppen beter sej som en flock papegojor som sen härmar de villfarelser de själva hört, och sprider dem vidare som självklara sanningar? Kollektiv villfarelse, om du frågar mej.

Av erfarenhet vet de flesta som läser denna blogg vilka typer av människor som är minst intresserade av sanning och transparens. Det blir ju så himla svårt att ha makt över andra människor om alla kör med öppna kort, för då blir det knepigt att vända folk emot varandra -och vissa personer har ju onekligen ett större maktbehov än andra. Inte undra på att det uppstår irritation i gruppen ifall någon har fräckheten att genomskåda och peka ut lögner och osanningar. Det är då som vissa blir väldigt högljudda i sin iver att täcka upp tidigare lögner med nya villfarelser, i hopp om att ingen ska se var roten till det onda har sitt fäste.

Intressant, underhållande & givande

Det som jag själv finner mest intressant i situationer som dessa är att notera vilka personer som köper all villfarelse rakt av, och vilka personer som besitter en sund förmåga till reflektion och sanningssökande, och framförallt var det finns sunt förnuft och urskiljningsförmåga. I lägen som dessa visar folk sina rätta färger, och det är ett gyllene tillfälle att avgöra vem som inte ska ha tillgång till ens tid eller energi framöver. Överhuvudtaget. Och detta enbart genom att iaktta. Oslagbart.

Det som jag finner mest underhållande i stunder som dessa är att bevittna ivriga bortförklaringar, och det av den enkla orsaken att det i dylika nya hopkok serveras en hel del nya lögner som är tänkta att täcka över de gamla, men vad de egentligen gör är att vara så motsägelsefulla att de pekar ut falskheten tydligare än någonsin. Inte sällan svart på vitt, som ett evigt bevismaterial på struntprat.

Det som jag finner mest givande i sammanhang som dessa är all skrivinspiration som bara ramlar i famnen på mej. Tänk, ett helt nytt maffigt kapitel till min bok. Inte ens i min vildaste fantasi hade jag kunnat hitta på alla dessa tokigheter, och nu är det bara att berätta rakt upp och ner, ofiltrerat. Tack! Tack också till mina bästa hjärteväninnor för all kärlek & humor. Jag älskar er!

Det är inte bara osmakligt att påstå åt en kattägare att hennes katter får skjutas om de okopplade lägger sina tassar utanför tomtgränsen, utan även ett tydligt tecken på bristande omdöme & obefintligt folkvett.

Annika
Katten på bilden har allt med blogginlägget att göra.

Hur blir du av med kollektiv villfarelse?

Hur du blir varse kollektiv villfarelse i ditt liv, och hur du enklast blir av med den beror ju i viss mån på vilken typ av villfarelse du tror på. Men ifall du hör till sekten som påstår att tamkatter i Finland får skjutas utanför kattägarens egen gårdsplan/tomtgräns så gör du klokast i att göra dej av med de fantasierna på FINLEX.FI ifall du inte vill göra dej till offentligt åtlöje för att du skamlöst & högljutt sprider villfarelser. Om det brister såpass rejält i din läs- & hörförståelseförmåga att du ännu därefter hyser vanföreställningar om att det är lagligt att fånga in grannens katt med t.ex en minkfälla eller lägga ut råttgift så torde du komma på andra tankar senast den dag när lagens långa arm ställer dej inför rätta.

Vad säger lagen?

När det gäller våra älskade husdjur så säger lagen olika saker om hundar och katter. I Finland har vi flera olika lagar som vi måste förhålla oss till när det gäller djur, och varken kommuner eller städer har rätt att införa strängare regler än vad som står skrivet i ordningslagen. Jaktlagen är tydlig när det gäller koppling av hundar utanför tätort, och om katter sägs det att man inte får sätta ut dem i naturen och överge dem. Det finns även tydliga lagtexter på hur man särskiljer vilda/förvildade katter från tamkatter på rymmen, något alla jägare med vapenlicens borde ha koll på. Självklart finns även lagar stiftade för att skydda djur mot onödigt lidande, och där blir det väldigt tydligt att man inte kan ha samma bestämmelser för olika djurarter. Vi kan också vara ganska säkra på att lagen säger sitt när det kommer till skjutvapen på områden där människor vistas, även om jag inte tar upp det här, eller hur?

Strafflagen kan man med fördel bekanta sej med extra noga ifall man tror sej ha rätten att hota medmänniskor som vägrar begå lagbrott mot sina egna djur. Eller om man känner sej som en ViktigPetter eller FiffigFia ifall man lyckas uppvigla en tredje part att lägga ut fällor för att fånga in grannens katt.

Nedan följer utdrag från finlex.fi och sedan slutligen några citat från Kennelförbundet och lawline.se tillsammans med mina egna tankar.

Ordningslagen:

Ordningslag 4 kap Djur

14§ Hunddisciplin 

För bevarande av allmän ordning och säkerhet skall innehavaren av en hund 

 1. hålla hunden kopplad inom tätorter.
 2. se till att hunden inte kommer ut på motionsslingor eller andra liknande löpbanor, okopplad och inte alls ut på allmänna badstränder, på områden reserverade som lekplats för barn, på torg under torgtid, i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner, om det inte är särskilt tillåtet. (19.12.2003/1195)
 3. se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls.

Vad som bestäms i 1 mom. 1 och 2 punkten gäller inte hundar i statens ägo som används vid tjänsteutövning, hundar som i bevakningsuppgifter används av väktare, skolade räddningshundar som utför serviceuppgifter, rörelsehandikappades assistenshundar eller synskadades ledarhundar.Vad som bestäms i 1 mom. 1 punkten gäller inte en sluten gård, en träningsplats för hundar eller ett särskilt anvisat inhägnat rastområde. Också på nämnda områden skall hunden dock övervakas av sin ägare eller innehavare. Vad som bestäms i 1 mom. 2 punkten gäller även katter. Vad som bestäms i 1 mom. 1 och 2 punkten gäller även hästar samt i tillämpliga delar andra husdjur eller sällskapsdjur.

Jaktlagen:

Jaktlag 1 kap

5§ Vilt och icke fredade djur Bestämmelserna om icke fredade djur tillämpas på en förvildad katt.

Jaktlag 7 kap Fångst och dödande av icke fredat djur 

48§ Rätt att fånga och döda ett icke fredat djur Den som äger eller innehar ett område har rätt att fånga eller döda icke fredat djur som befinner sig på hans område. Denna rätt har ägaren eller innehavaren även när jakträtten på området har överlåtits till någon annan genom ett avtal om jaktarrende.

Jaktlag 8 kap Tillsyn över hundar

51§ Skyldighet att hålla hundar kopplade 1.3-19.8 ska hundar som är utomhus hållas kopplade eller så att de omedelbart kan kopplas.

53§ Hundar på annans område Utan markägarens eller jakträttshavarens tillstånd får en hund inte hållas okopplad på någon annans område.

75§ Brott mot bestämmelserna i jaktlagen Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

6. olovligen håller hund okopplad i strid med förbuden i 51-53§ eller 

7. sätter ut eller överger en katt med 85§ 

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna i jaktlagen dömas till böter.

85§ Omsorg om katter

Det är förbjudet att utsätta och överge katter som tagits som husdjur.

Djurskyddslagen:

Djurskyddslagen (4.4.1996/247)

1§ Lagens syfte Syftet med denna lag är att på bästa möjliga sätt skydda djur mot lidande, smärta och plåga.Lagen syftar också till att främja djurens välbefinnande och god behandling av djur. 

Statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby:

Statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby (8.7.2010/674) Denna förordning förblir i kraft. Se L 693/2023 119§ 

4 kap Hundar

9§ Allmänna krav

10§ Koppling av hund

Hundar får annat än tillfälligt hållas kopplade utomhus på en särskild plats bara i omedelbar närhet av en byggnad som är bebodd. Hundar som är yngre än ett år får endast tillfälligt hållas kopplade ute på en särskild plats.

Inomhus får hundar inte hållas kopplade annat än tillfälligt och kortvarigt och av giltig orsak.

5 kap Katter

15§ Allmänna krav på förvaringsutrymmet

16§ Särskilda krav på förvaringsutrymmet

17§ Katt som hålls kopplad på särskild plats En katt får inte hållas kopplad annat än tillfälligt och kortvarigt. Då ska katten stå under ständig tillsyn.

Lag om djurvälfärd:

Lag om djurvälfärd 693/2023 (Helsingfors 23 mars 2023)

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap Allmänna bestämelser

1§ Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja djurvälfärden och på bästa möjliga sätt skydda djur mot men för deras välfärd. Lagen syftar också till att öka respekten för djur och främja god behandling av djur.

2§ Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på alla djur.

3§ Verkställighet av Europeiska unionens lagstiftning samt konventioner Denna lag innehåller bestämmelser om verkställigheten av följande EU-rättsakter som gäller djurvälfärd och av rättsakter som utfärdats med stöd av dem, till den del som det inte föreskrivs om verkställigheten av dem i någon annan lag. I lagen föreskrivs det dessutom om verkställigheten av följande EU-rättsakter samt om verkställigheten av avtal som är bindande för Finland eller Europeiska unionen till den del det inte föreskrivs om verkställigheten av dem i någon annan lag. 

10) Den europeiska konventionen om skydd av sällskapsdjur (FördrS 49/1992)

5§ Definitioner

1) djurvälfärd ett djurs upplevelse av sitt eget fysiska och mentala tillstånd. 

4) djurägare en fysisk eller juridisk person som äger ett djur.

7) viltdjur ett sådant i naturen levande djur som tillhör en vild djurart och som är fött i naturen eller som fötts upp för att frisläppas i naturen, dock inte ett djur som har rymt från människans vård och som kan särskiljas från djur som är födda i naturen.

11) djurhållningsplats en box eller ett bås, en bur, en bassäng, en inhägnad, en bostad, en ladugård eller ett stall eller en kombination av dessa samt andra utrymmen, lokaler eller avgränsande områden där man håller djur antingen permanent eller tillfälligt.

12) permanent djurhållningsplats den djurhållningsplats där djuret tillbringar största delen av sin tid.

2 kap Allmänna principer och ansvar för djur

6§ Allmänna principer Djur ska behandlas väl och med respekt. Ett djur får inte tillfogas onödig smärta eller onödigt lidande och djurets välfärd får inte äventyras i onödan. Djur som hålls av människan får inte lämnas utan skötsel eller överges.

11§ Ansvar för djurvälfärd i vissa fall Ett barn som är yngre än 16 år får inte ensamt ansvara för ett djurs välfärd. Föräldrar eller andra vårdnadshavare till eller andra personer som har uppsikt över ett barn som inte har fyllt 15 år är skyldiga att se till att barnet inte behandlar djur på ett sätt som strider mot 13§

13§ Förbjuden behandling Ett djur får inte behandlas eller dresseras hårdhänt eller på något annat sätt som orsakar djuret onödig smärta eller onödigt lidande. Djuret får inte bindas eller tjudras på ett sätt som orsakar onödig smärta eller onödigt lidande.

14 kap Straffbestämmelser

108§ Straffbestämmelser i strafflagen Bestämmelser om straff för djurskyddsbrott finns i 17 kap. 14, 14 a och 15§ i strafflagen.

109§ Djurskyddsförseelse Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet…. (1-12)

ska, om inte gärningen utgör brott enligt 17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för djurskyddsförseelse dömas till böter.

För djurskyddsförseelse döms också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

… (1-30) 

111§ Förverkandepåföljd

Bestämmelser om förverkandepåföljder som har samband med djurskyddsbrott finns i 17 kap. 23 a § i strafflagen.

Lag om ändring av 17 kap 14 och 23§ i strafflagen:

Lag om ändring av 17 kap 14 och 23§ i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen (39/1889) 17 kap 14§ och 23§ 1 mom. sådana de lyder, 14§ i lag 585/2013 och 23§ 1 mom i lag 14/2011, som följer: 

17 kap Om brott mot allmän ordning

14§ 

Djurskyddsbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning, bristfällig skötsel eller bristfällig utfordring eller annars i strid med

1) lagen om djurvälfärd (693/2023) eller en bestämmelse om utfärdats med stöd av den,

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024 / Helsingfors 23 mars 2023

Strafflag:

Strafflag 19.12.1889/39 5 Kap Om försök och medverkan till brott (13.6.2003/515)

3§ Medgärningsmannaskap Om två eller flera gemensamt har begått ett uppsåtligt brott, bestraffas var och en som gärningsman.

5§ Anstiftan Den som uppsåtligen förmår någon till ett uppsåtligt brott eller ett straffbart försök till brottet i fråga döms för anstiftan till brott såsom gärningsman.

6§ Medhjälp Den som före eller under ett uppsåtligt brott med råd, dåd, eller på annat sätt uppsåtligen hjälper någon att begå brottet eller ett straffbart försök till det, döms för medhjälp till brott enligt samma lagrum som gärningsmannen. När straffet bestäms tillämpas dock 6 kap. 8§ 1 mom. 3 punkten samt 2 och 4 mom. Anstiftan till straffbar medhjälp bestraffas som medhjälp.

Läs gärna lagtexterna om djuren i sin helhet på finlex.fi

Citat från kenneliliitto.fi (kennelförbundet i Finland)

“Hundar ska hållas kopplade utanför tätorter under tiden 1.3-19.8. 

I Jaktlagen regleras bland annat om skyldigheten att hålla hundar kopplade, hundprov, hundträning samt omhändertagande av hundar. 
Enligt jaktlagens 51§ ska en hund som rastas hållas kopplad eller så att den omedelbart kan kopplas 1.3-19.8. Hunden kan hållas lös endast på ett inhägnat område: gårdsplan, trädgård eller ett område som är avsett för hundar. En hund kan hållas lös utanför tätorter under tiden 20.8-28.2 med markägarens eller jakthavarens tillstånd, se jaktlagen 53§.”
 
 
Några rader från lawline.se (Sverige, som liksom Finland tillhör EU)
“Enligt ett avgörande från domstolen, Miljödomstolen mål nr M-398-00, är det accepterat att katter ska ha möjligheten att röra sej fritt utomhus. Vidare är det accepterat att katter vistas såväl på ägarens som på andra fastigheter.”
 
“I lag om tillsyn över hundar och katter tillskrivs hund- och kattägare ett allmänt tillsynsansvar över sina djur. Dessa ska skötas och hållas under tillsyn på ett sådant sätt som krävs för att förebygga skador eller andra olägenheter på människor, djur eller egendom. Lagen föreskriver ett strängt skadeståndsansvar för hundar, men inte för katter. Om kattens ägare varit vårdslös i sin tillsyn över katten kan han eller hon bli ersättningsskyldig för skada katten orsakat.”
 
“En katt anses lös egendom. Om grannen skadar din katt med uppsåt kan denne bli skadeståndsskyldig enligt SkL. 2 kap 1§, och om grannen stänger in din katt med uppsåt att behålla honom, kan grannen göra sej skyldig till stöld. BrB 1§. Om grannen stänger in din katt utan uppsåt att behålla honom kan grannen göra sej skyldig till egenmäktigt förfarande BrB 8 kap 8§.”

Avslutningsvis

 
Det finns några enkla lösningar ifall man har obehag av att katter vistas på ens tomt/fastighet/egendom:
 • Det finns preparat att köpa i handeln vars doft håller katter på avstånd.
 • Det finns “kattskrämmor” som avger en signal som skrämmer bort katter men inte uppfattas av det mänskliga örat.
 • Stampa med foten, eller stänk lite vatten mot katten om den kommer in på din tomt, så den lär sej vilka ställen och personer som bör undvikas. Tänk på att aldrig använda högtryckstvätt då dessa kan orsaka allvarliga skador på katten. Om katten skadas så har du gjort dej skyldig till djurskyddsbrott.
 • Ta in dina dynor, täck dem eller införskaffa en dynbox att förvara dem i för att förhindra att de får katthår på sej.
 • Förse sandlådor med lock.
 • Förse dörrar och fönster, om du önskar hålla dem öppna, med nät.
 • Fiberduk kan läggas över trädgårdsland för att skydda grönsaker.
 • Stäng dörren när du är säker på att ingen katt är inne. 
 
Några saker att tänka på:
 • Steriliserade/Kastrerade katter kan inte likställas med icke opererade hankatter när det gäller att märka revir med oönskade fräna lukter. Steriliserade honkatter sysslar inte med sånt. Lika lite bidrar de till oönskade/övergivna kattungar födda ute i naturen.
 • Katterna håller bort skadedjur som annars lever gott på alla de smulor som faller till marken när man äter ute på sin tomt. De är effektiva när det gäller den typen av renhållning, vilket många har förstått och visat tacksamhet för då katterna välkomnats som uppskattade gäster.
 • Det är ett litet fåtal som motsätter sej att katter ska få röra sej fritt, ett litet fåtal som dessvärre för väldigt mycket oväsen. Man bör fråga sej vad den egentliga orsaken är, för det handlar nog knappast om katterna i sej. Är det bara mina katter som viceordförande menar att får skjutas utanför den egna tomtgränsen, eller gäller samma lagstridiga påhitt för alla husdjur? Vill vi ha en djungellag?
 • Ett stort tack till alla som tagit kontakt på olika sätt och uttryckt er uppskattning och kärlek för katter, ormar & hundar, och som insett att vi alla måste följa lag och rätt när det kommer till våra djur.
 

“Det måste ju vina av luft i tomrummet mellan öronen om man kläcker ur sej påståenden om att någons familjemedlemmar får skjutas.”

Susanne Broända

Om någon blåljuger helt skamlöst om sånt som enkelt kan kollas upp, vad är då oddsen för att personen håller sej till sanningen i övriga sammanhang?

Tja, det är väl något som är väl värt att kontemplera över i försommargrönskan, i en tid då skriftliga avtal undanhålls de som det faktiskt berör…? Vissa går så långt att de undanhåller information om ett informationsmöte. Klassisk härskarteknik. Andra går ännu längre och gör allt i sin makt för att avstyra ett transparent informationsmöte helt och hållet. Varför?

Vad man än kommer fram till så kan vi väl åtminstone enas om en sak, och det är att när nån söker upp en för att hytta med ett krokigt lillfinger i ansiktet på en så är det allt annat än förtroendeskapande, oavsett vilken titel hen väljer att presentera sej med när hen oinbjuden klampar in på ens tomt. Går det månne under hemfridsbrott, olaga hot eller trakasserier? Vilket som, härmed undanber jag mej alla typer av dylika dumheter framöver.

Fridens liljor <3

/Annika

Dela gärna! <3