Mitt namn är Annika Maria

Mitt namn är Annika Maria och jag har nu efter ca 10 års bloggtystnad valt att dela med mej av den kunskap jag samlat på mej när det kommer till narcissister: Hur vi lär oss känna igen dem i ett tidigt skede och därmed undviker att trilla i deras fällor, och hur vi tar oss därifrån med livet i behåll om vi redan sitter fast i något som känns som en rostig rävsax.

Denna blogg är inte till för att diagnosticera någon, utan för att hjälpa den som varit eller är måltavla för narcissistiska trakasserier. Den är även till för de som möter sargade offer/överlevare för att de ska kunna ha en bättre förståelse och därmed kunna vara ett bättre stöd, för stöd behövs, annars går ännu fler människor under!

Det är min önskan att öka medvetenheten kring narcissism därför att samhället behöver få upp ögonen för de fruktansvärda övergrepp som pågår även i våra rättssalar, bl.a. vid tragiska vårdnadstvister där oskyldiga barn används som slagträn av en förälder som saknar både empati och samvete, en förälder som med sin till synes perfekta fasad och iskalla lugn ofta klarar av att Läs mer