Jag måste sätta gränser, även för dej.

Mitt hjärta går sönder varje gång jag lägger mej själv i blöt för hjälpa och stöda någon bara för att senare se henne gå tillbaka till den som gör henne illa. Våldet (oavsett om det är psykiskt, fysiskt eller emotionellt) trappas upp och blir brutalare för varje gång hon förlåter och går tillbaka. Kommer jag att se henne i livet igen eller blir hon dödad nästa gång?? Statistiken säger att det i genomsnitt krävs SJU försök att lämna en narcissist innan man lämnar för gott -om man alls kommer levande ur det. Ju fler gånger man går tillbaka desto större är risken att man aldrig kommer levande därifrån, att det blir ens död. Statistiken säger också att 70% av de kvinnor som dödas av närstående-våld blir dödade efter att de lämnat partnern. Det ÄR farligt att lämna, och många stannar kvar just av den rädslan. Vi som samhälle måste bli bättre på att hjälpa de som verkligen vill bort från dessa destruktiva förhållanden men oavsett hur bra vi skulle bli på det så kan vi inte hjälpa någon som ännu inte bestämt sej för att lämna för gott. Ditt liv, ditt ansvar. ♥

 

Det är mitt val att hjälpa andra genom dela med mej av min kunskap om narcissism, och jag har valt att blogga om ämnet för att inte enbart kvinnor & män i min närmaste krets ska kunna ta del av sånt jag själv hade önskat att jag vetat tidigare, utan att det ska finnas tillgängligt för alla som behöver hitta hit. För att kunna göra det måste jag sätta gränser. Jag måste välja nattsömn före akut krishjälp och därför kan jag inte vara tillgänglig för alla på privata meddelanden/samtal. Ring 112 när det krisar, och be att få hjälp av de fantastiska vårdare som har metoder för att hantera hela processen utan att bli med-traumatiserade.

Jag klarar heller inte av att hålla god min när någon i min bekantskapskrets försöker få mej att analysera deras Läs mer